2013 Pomem Başvuru Şartları

Pomem MaSaL
sponsorlu reklam
2013 Pomem Başvuru Şartları

2013 Pomem Başvuru Şartları

Sevgili 2013 Pomem Adayları,

Bir önceki konumuzda 2013 Yılı Pomem Alımlarından ve 2013 Pomem alımlarının ne zaman yapılacağı ile ilgili tahminlerimizden bahsetmiştik. Hatta şu konumuzda ise 2013 Pomem yaş sınırına yer vermiştik. Gerekli açıklamaları yapmıştık. Bunun üzerine 2013 Pomem Başvuru Şartları ile ilgili sorular sitemize sorulmaya başlandı ve bizde 2013 Pomem Başvuru Şartları ile ilgili açıklama yapma gereksinimi duyduk. Sitemizde daha önce duyurduğumuz üzere Pomem Başvuru Şartları Pomem Giriş Yönetmeliğine göre hazırlanmaktadır. Yani yönetmelik değişikliği olmadıkça 2013 Pomem Başvuru Şartları aşağıdaki gibi olacaktır. Lütfen 2013 Pomem Başvuru Şartlarını tamamen okumadan soru sormayınız. Aksi takdirde bizlerden yukarıda yazmaktadır cevabını alabilirsiniz. Ayrıca 2013 Pomem Başvuru Şartlarının resmi olarak açıklandığını anında takip etmek istiyorsanız aşağıdaki linkten Facebook Sayfamızı beğenebilirsiniz.

FACEBOOK SAYFAMIZ İçin Buraya Tıklayınız…

2013 POMEM HAZIRLIK E-KİTABI ÇIKTI. POMEM HAKKINDA ÇOK DAHA DETAYLI BİLGİ İÇİN LÜTFEN BURAYA TIKLAYINIZ!

2013 Pomem Başvuru Şartları

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b) En az dört yıllık yüksek öğretim kurumu veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak.
c) Değerlendirme ve seçme işlemlerinin ilk günü itibarıyla, askerliğini yapmamış erkekler ile bayan adaylar için 28 yaşından, askerlik hizmetini yapmış erkek adaylar için 30 yaşından gün almamış olmak (18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınır.)
ç) Erkekler için 167 santimetreden, bayanlar için 162 santimetreden kısa boylu olmamak. (Bu sınır Bayanlar için 2013 Pomem Alımlarında Değişti. 1.62 cm ye düşürüldü. )
d) Sağlık yönünden, Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen şartları taşımak.
e) Başvuru öncesi ve başvuru sırasında; genelev, birleşme yeri, randevu evi, tek başına fuhuş yapılan mesken ve bu gibi yerlerde aracılık, bekleyicilik ve benzeri bir meşguliyeti bulunmamak; fuhuş, kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeni ile hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, idarî yaptırım uygulanmamak veya hüküm giymemiş olmak, bunlardan herhangi birinin uzlaşma yoluyla sonuçlandırılmamış veya yine bunların herhangi birisiyle ilgili olarak mahkemece hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak ya da başka bir tedbire çevrilmemiş olmak.
f) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış veya yasaklanmış haklar geri verilmiş olsa bile; devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından;
1) Mahkûm olmamak.
2) Hükmün açıklamasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak.
3) Devam etmekte olan bir kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak.
g) (e) ve (f) bentleri adayın eşi hakkında da uygulanır.
ğ) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya parti kollarına üye bulunmamak, daha önceden üyeliği var ise ayrıldığını belgelemek, terör eylemleri ile organize suç faaliyetlerine katılmamış olmak.
h) Herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak birlikte yaşıyor olmamak.
ı) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.
i) Silah taşımaya ve silahlı görev yapmaya hukukî bir engeli bulunmamak.
j) 8/5/2005 tarihli ve 25809 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Polis Meslek Eğitim Merkezleri Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 11 inci maddesi kapsamında ilişiği kesilenler hariç, Genel Müdürlük bünyesindeki eğitim kurumlarından ayrılmış veya çıkarılmış ya da herhangi bir yükseköğretim kurumundan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak.
k) KPSS P3 puan türünden, (60.000) taban puan veya üzerinde puan almış olmak. (2013 Kpss Baraj Puanının değişeceğini sanmıyorum. Bizim tahminimize göre 60 olarak kalacaktır.)
l) İlgili mevzuat kapsamında yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları olumlu olmak,
şartları aranacaktır.

Bir sonraki makalemizde ise 2013 Şubat – Mart aylarında pomem alımlarının olup olmayacağını anlatmaya çalışacağız.

Sosyal Ağlarda Paylaş

{MaSaL}