2014 PMYO Diş Şartları

Pmyo MaSaL
sponsorlu reklam
2014 PMYO Diş Şartları

2014 PMYO Diş Şartları

2014 PMYO (Polis Meslek Yüksek Okulu) adaylarına bu konumuzda 2014 PMYO Diş Şartları hakkında bilgi vermeye çalışacağız. Son günlerde diş sorunları ile ilgili o kadar çok soru almaya başladık ki artık bu konuyu açmaya karar verdik. 2014 PMYO Diş Şartlarını aşağıda maddeler halinde vermeye çalışacağız. Ondan önce ise şu hatırlatmada bulunmak istiyorum. Eğer dişlerinizle ilgili aşağıda belirtilen şartları taşıyorsanız artık 2014 PMYO sınavlarına hazırlanmaya başlayın. Bildiğiniz gibi sitemizde 2014 PMYO Hazırlık E-Kitabı Ağustos ayında yayınlandı ve sınırlı sayıda satılıyor. Sitemizde yayınlanan 2014 PMYO Hazırlık E-Kitabını bitmeden almanızı tavsiye ederim. Bir çok arkadaşımız reklam yaptığımızı sanıyorlar ama bu bir reklam değil. Şimdiden 2014 PMYO Hazırlık E-Kitabını alıp çalışmanızda çok büyük fayda görüyorum.

Ayrıca Latif isimli sitemiz üyesine teşekkür etmek istiyorum. Bildiğinizi gibi PMYO alımları Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği üzerinden gerçekleşiyor. Latif arkadaşımız bu yönetmelikte geçen yabancı ve latince kelimeleri türkçeleştirmiş. Önümüzdeki günlerde 2014 PMYO Sağlık Şartları başlığı altında bu paylaşımı yayınlayacağız.

Sizden ricamız sitemize dişinizle ilgili soru sormadan önce lütfen aşağıdaki kısmın çıktısını alarak doktorunuza danışınız. Nitekim bizler doktor değiliz ayrıca kadromuzda doktorda bulunmamaktadır. En azından soru sormadan önce bir kere okursanız eminim sorunuzun cevabını bulacaksınız. İlginiz için teşekkür ederiz.

KULAK, BURUN, BOĞAZ, AĞIZ VE DİŞ HASTALIKLARI YÖNÜNDEN PMYO SAĞLIK ŞARTLARI

Tam ve sağlam olacaktır. Bu siteme ait konjenital anomali, kronik ve ilerleyici hastalığı bulunmayacaktır. İşlevsel konuşma bozukluğu olmayacaktır. (Ek cümle:RG-14/12/2012-28497) Her iki kulakta ayrı ayrı 25 dB’e kadar olan (25 dB dahil) işitme kayıpları normal kabul edilir.

Ancak:

1) (Değişik:RG-27/10/2010-27742) Eşkal belirleyici olmak (1) kaydıyla alt ve üst dişler arasında 6 mm ye kadar olan alt çene gerilikleri, (retrognatileri) 3 mm. ye kadar olan alt çene ilerilikleri (prognatileri) ve 6 mm den fazla olan, open-bite vakaları öğrenciliğe kabul edilmez. Ancak ortodontik tedaviye başlamış ve tedavisi devam edenler öğrenciliğe kabul edilir.

  2) (Değişik:RG-27/10/2010-27742) Diş eksiklikleri sabit protezle rehabilite edilmiş olanlar öğrenciliğe kabul edilir. Dental implant uygulananlarda, implantın 8 mm den uzun kemik desteği olmalı ve mobilitesi olmamalıdır. Kapanış ve ark dizisi normal olan ön dişlerden birinin eksikliği kabul edilir.

3) (Değişik:RG-27/10/2010-27742) Eksiklikleri sabit protez ya da dental implant uygulaması ile rehabilite edilmemiş olgularda ise ön grup dışındaki 5 ten az diş eksiklikleri öğrenciliğe kabul edilir. 5 ve 5 ten fazla diş eksikleri kabul edilmez. Üçüncü büyük azı dişlerin yokluğu eksiklik olarak değerlendirilmez, Okluzyonda (Kapanış) ve fonksiyonda olmayan gömülü dişler ile tedavi edilmemiş mevcut diş kökleri eksik diş kabul edilir.

4) Tonsillektomi, septum deviasyonu ve rhinoplasti ameliyatı geçirmiş olanlar ile muayene ve odiometrik tetkikle tam ve sağlam olduğu tespit edilmesi koşuluyla timpanoplasti ve miringoplasti ameliyatı olanlar,

5) Nefes alma ve konuşmayı güçleştirmeyen septum deviasyonları,

öğrenciliğe kabul edilir.

B)

1) (Değişik:RG-14/12/2012-28497) Bir kulakta 0-25 dB arası işitme kaybı varken diğer kulakta 26-60 dB arası (60 dB dahil) işitme kaybı.

2) (Değişik:RG-14/12/2012-28497) Her iki kulakta ayrı ayrı 26-40 dB arasındaki (40 dB dahil) işitme kaybı.

3) Her iki kulakta 4000 khz (dahil) frekanstan itibaren 60 dB’ in üstünde neurosensoriel işitme kayıpları.

4) İşitme kaybı en fazla B-1,2,3 deki kadar olan dış kulak yolu darlıkları sayvan şekil bozuklukları, yanık sekelleri, selim tümörleri ve hastalıkları.

5) Dış kulak yolları normal olmak şartıyla rekonstrüktif tedavisi mümkün olan tek ya da iki taraflı edinsel kulak kepçesi parsiyel ve total yoklukları.

6) Dış kulak yollarının travmaya veya kronik enfeksiyonlarına bağlı darlıkları veya hastalıkları (işitme kaybı en fazla B-1,2,3 deki kadar olması hallerinde)

7) İşitme kaybı en fazla B-1,2,3 deki kadar olan kataral, sikatrisiyel, adeziv ya da orta kulağın sklerotik iltihapları, otoskleroz, labirent atrofileri, labirenter hidropslar (işitme fonksiyonunu bozmayan asemptomatik küçük kalker plakaları sağlam kabul edilir)

8) Nefes alma ve konuşmayı güçleştiren konka hipertrofileri, burun polipleri, septum deviasyonları.

9) Burun boşluklarının ve sinüslerin iyi huylu tümörleri.

10) Eforla nefes almaya zorluk vermeyen larenks ve trakeanın darlıkları, ses kısıklıkları.

11) Etrafındakileri rahatsızlık edecek derecede kokusu bulunmayan hakiki ozena.

12) Travmatik ya da yapısal kaynaklı ileri derecede olmayan rinit atrofileri. (kokusuz)

13) Ameliyatla giderilmesi ve düzeltilmesi mümkün farenks şekil bozuklukları.

14) Ameliyat veya tıbbi tedavi düzeltilebilen dudağın hastalıkları, yarık sekelleri, iyi ve kötü huylu tümörleri, tatuaj, keloid, pigmente nevüsler, görünümü ve mimik hareketleri bozmayan skarlar.

15) Ameliyatla düzeltilebilen burnun edinsel şekil bozuklukları, kısa kolumella ve yaygın burun kanadı bozuklukları.

16) Ameliyat veya tıbbi tedavi düzeltilebilen yüzün, yanağın, periorbital kaş ve alın sahasının skatrisleri, defektleri, hastalıkları, selim tümörleri ve malign tümörleri.

17) Ameliyat veya tıbbi tedavi düzeltilebilen tükürük bezlerinin hastalıkları ve selim tümörleri.

18) Ameliyat veya tıbbi tedavi düzeltilebilen, ağız içinin, mukozanın, dilin hastalıkları ile selim tümörleri ve defektleri.

19) Ameliyat veya tıbbi tedavi ile düzeltilebilen, çiğnemeyi kısmen bozan çenenin odontojenik ve nonodontojenik hastalıkları. (kist, fistül, apse, selim tümörleri)

20) Ameliyatla düzeltilebilen alt ve üst çenenin hafif derecedeki şekil bozuklukları.

21) Ameliyat veya tıbbi tedavi ile düzeltilebilen çene ekleminin hastalıkları.

22) Ameliyat veya tıbbi tedavi ile düzeltilebilen çenenin trismus, konstriksiyon ve ankilozları.

23) Çiğneme, konuşma ve yutma fonksiyonlarını hafif derecede güçleştiren alt ve üst çene kırıkları, kemik iltihapları, şekil bozuklukları.

24) Ameliyat ve protezle düzeltilebilen alt ve üst çenenin kısmi harabiyeti.

25) Yüz görünümünü bozmayan ya da hafif şekil bozukluğu yapmış yüzün, sinüslerinin ve çene kemiklerinin iltihabı, iyi huylu tümörleri ve sekelleri.

C)

1) (Değişik:RG-14/12/2012-28497) Bir kulakta 26-40 dB arası işitme kaybı varken diğer kulakta 60 dB üstü işitme kaybı.

2) (Değişik:RG-14/12/2012-28497) Her iki kulakta ayrı ayrı 40-60 dB arasındaki işitme kaybı.

3) Bir kulağın işitmesi normal olduğu halde diğer kulağın tam sağırlığı.

4) İşitme kaybı en fazla C-1,2,3 deki kadar olan dış kulak yollarının (bir veya iki taraflı) travmatik veya etraf organların kronik enfeksiyonlarının tedavisi olanaksız darlıkları ve şekil bozuklukları.

5) Dış kulak yolları normal olmak şartıyla rekonstrüktif tedavisi mümkün olmayan tek ya da iki taraflı edinsel kulak kepçesi yokluğu.

6) Hasta kulakta 65 dB ve daha fazla işitme kaybına neden olan tek taraflı dış kulak yolunun travmatik veya etraf organlarının kronikenfeksiyonlarına bağlı tedavisi olanaksız darlıkları ve ileri derecedeki aurikula deformiteleri.

7) İşitme kaybı en fazla C-1,2,3 deki kadar olan kataral, sikatrisiyel, adeziv ya da orta kulağın sklerotik iltihapları, otoskleroz, labirent atrofileri ve labirenter hidropslar.

8) Hasta kulakta 40 dB ve daha fazla işitme kaybına neden olan, kolesteatomlu ya da kronik pürülan akıntısı bulunan tek taraflı kronik orta kulak iltihabı. (radyografide hasta tarafta mastoidin sklerotik bir hal aldığının ya da hücre strüktürünün kaybolduğunun saptanması şarttır)

9) Bir kulak evide olmakla beraber diğer kulağın sağlam veya işitme kaybı en fazla C-1,2,3 deki kadar olması.

10) Konuşmaya güçlük veren, ağızdan nefes almayı gerektiren, tedavi ile giderilemeyen burun boşluklarının şekil bozuklukları.

11) Üçüncü devir sifilizin burun boşluğunda ve seste fazla bozukluk yapmamış harabiyetleri.

12) Burun boşluklarının ve sinüslerinin kötü huylu tümörleri veya sekelleri

13) Eforla nefes almaya fazla zorluk veren ve ses kısıklığına sebep olmuş bir taraf ses telinin felci veya ses telinin median veya paramedian durumda fiksasyonu.

14) Tedavi ve ameliyatla giderilmesi olanaksız, gıda alma ve yutmayı güçleştiren farenks şekil bozuklukları.

15) Remisyonda nazofarenks kanseri.

16) Ameliyatla düzeltilmesi tam olmayan, gıda alma, konuşma, çiğneme ve yutma fonksiyonunu güçleştiren dudağın, yanakların, dilin ve ağız içinin hastalıkları, tümörleri, defektleri ve sekelleri.

17) Ameliyatla düzeltilmesi tam olmayan görümünü bozan, gıda alma, konuşma ve çiğneme fonksiyonlarını güçleştiren yanık sekelleri.

18) Bu sistemlere ait tekrarlayan ameliyatlara rağmen kapatılamayan geniş açık yaralar.

19) Ameliyatla düzeltilmesi olanaksız yüzün, dilin, ağız içinin ve boyunun kötü huylu tümörleri.

20) Ağzın açılmasına en fazla 2 cm. (dahil)’e kadar izin veren çenenin konstriksiyonları ve ankilozları.

21) Ameliyatla tedavisi tam olmayan; çenenin odontojenik ve nonodontojenik kist, tümör ve defektleri.

22) Çene ekleminin ankilozu ve çiğnemeyi bozan çıkık sekelleri.

23) Ameliyatla tedavisi olanaksız, çiğneme fonksiyonunu bozan, çenenin sonradan olma şekil bozuklukları, hastalıkları, geniş defekt ve skatrisleri.

24) Ameliyatla düzeltilmesine rağmen, fonksiyon kazandırılamayan sert ve yumuşak damağın travmatik ve diğer nedenli defektleri ve fistülleri.

25) Ameliyatla düzeltilmesi olanaksız çiğneme, yutma, konuşma fonksiyonları ile diş artikülasyon ve oklüzyonunu bozan alt ve üst çenenin kısmi veya tam harabiyeti, şekil bozuklukları ve tümörleri.

26) İleri derecede alveoler kret kayıpları sonucunda protezle ve ameliyatla düzeltilemeyen konuşma ve çiğnemeyi bozan tam diş noksanlıkları.

27) (Ek:RG-27/10/2010-27742) Tükrük bezi kanallarının tedavisi imkansız devamlı fistülleri.

D)

1) (Değişik:RG-14/12/2012-28497) Her iki kulakta ayrı ayrı tedavi ve işitme cihazı ile giderilebilen 60 dB ve daha fazla işitme kaybı.

2) (Mülga:RG-14/12/2012-28497)

3) İki taraflı tedavisi olanaksız edinsel dış kulak yollarının tam kapanıklığı.

4) İşitme kaybı en fazla D-1 kadar olan sikatrisiyel, adeziv ya da orta kulağın sklerotik iltihapları, iki taraflı kolesteatom ya da kemik iltihabı ile birlikte cerahatli akıntıları, (radyografik muayene şarttır) iki taraflı otoskleroz, labirent atrofileri ve labirenter hidropslar.

5) Her iki kulağın ameliyatla evide ya da otovide olması. (radyografik muayene şarttır)

6) İşitme kaybı en fazla D-1 kadar olan total perforasyonla birlikte iki taraflı kronik orta kulak iltihapları ve iki taraflı mastoidit. (radyografide her iki mastoidin sklerotik bir hal aldığının ya da hücre strüktürünün kaybolduğunun saptanması şarttır)

7) Ameliyatla düzeltilmesi olanaksız edinsel burun yokluğu ya da ileri derecedeki şekil bozuklukları.

8) Nefes almayı ileri derecede güçleştiren ve göğüste şekil bozukluğu meydana getirmiş ve ağızdan nefes almayı gerektiren burun boşluklarının tedavisi olanaksız şekil bozuklukları.

9) Burun boşluklarının ve sinüslerinin tedavisi olanaksız hastalıklarının (lupus, tüberküloz, lepra, sklerom, üçüncü devir sifiliz, kötü kokulu ozena) seste kalıcı bozukluk yapmış ya da estetiği ileri derecede bozmuş olan harabiyetleri ve şekil bozuklukları.

10) Travmatik, cerrahi ya da herhangi bir hastalığa bağlı iki taraflı afoni derecesine varacak derecede ses kısıklığı yapmış, tedavi ile iyileşmesi olanaksız iki taraflı addüktör felci.

11) Larenksin veya trakeanın tedavisi olanaksız travmatik ve kronik hastalıkları, tüberküloz larenjiti ve ileri derecede fonsksiyon bozukluğu yapmış olan tümörleri.

12) Larenks ve trakeanın nefes almaya engel olan bozuklukları. (sürekli kanül taşıyanlar)

13) Yutmayı önemli derecede bozan, ameliyatla düzeltilmesi olanaksız farenkste şekil bozukluğu yapmış hastalıklar ve tümörler.

14) Önemli derecede şekil ve fonksiyon bozukluğu yapmış, paranazal sinüslerin, burun boşluklarının, ağız boşluğunun, nazofarenks ve hipofarenksin malign tümörleri.

15) Ameliyatla düzeltilmesi olanaksız, fonksiyon bozukluğu yapmış, görünümü ileri derecede bozan dudağın, yüzün, dilin ve ağız içinin hastalıkları, geniş defektleri ve harabiyetleri.

16) Gıda alma, çiğneme ve konuşma ile yüz görünümünü ileri derecede bozan yanık sekelleri.

17) Ameliyatla tedavisi olanaksız yüzün, boyunun ve ağız içinin spesifik hastalıkları, travmatik defektleri ve skatrisleri.

E) (Değişik:RG-27/10/2010-27742) Herhangi bir kulak burun boğaz sistemi, ağız, çene, yüz, boyun ve diş hastalıkları nedeniyle hiçbir hizmet sınıfında çalışamayacak duruma gelenler. Genel sağlığı bozacak derecede çiğneme, konuşma ve beslenmeyi aşırı derecede güçleştiren, protezle düzeltilmesi imkânsız, tedavisi olmayan ağız ve çenenin hastalıkları (dişler arasındaki açıklığın 0.5 santimden az tam ankiloz hali).  (Ekibare:RG-14/12/2012-28497) Her iki kulakta ayrı ayrı tedavi ve işitme cihazı ile giderilemeyen tam işitme kaybı

Sosyal Ağlarda Paylaş

{MaSaL}

“2014 PMYO Diş Şartları” üzerine 340 yorum

 1. Yasemin dedi ki:

  Merhaba benim ön dişlerimden biri küçük acaba polislikte sorun olur mu?

  1. Mavi dedi ki:

   Lütfen sorularınızı adresimizden konu açarak sorunuz.

 2. Özkan Kayıkcı dedi ki:

  Merhaba arkadaşlar. Dişlerimin arasında boşluk var polis olmama engel olur mu veya olursa üstlerine kaplama yaptırıp arasındaki boşlukları kapattırsam sıkıntı olur mu ?

  1. Mavi dedi ki:

   Lütfen sorularınızı adresimizden konu açarak sorunuz.

 3. yalçın dedi ki:

  Kardeş benim önden üst iki diş cekili ve yandan ikidiş yontularak porselen çakma diş yaptırdım sıkınti olurmu üst teki yaziyi okudum bise anlamadim cevap yazarsan sevinirim

  1. MaSaL dedi ki:

   Merhaba,
   Polislikle ilgili sorularını Buraya Tıklayarak Polis Forumlarımızda sorabilirsiniz.

 4. murat dedi ki:

  pmyo Merhaba ben ortodontik tedavi görüyorum dıskerımde tek var öğrenciliğe kabul edilir yazmış yukarıda ama emin olamadım.bu tedaviyi görüpte öğrenci olan var mıdır acaba?

  1. MaSaL dedi ki:

   Merhaba,
   Polislikle ilgili sorularını Buraya Tıklayarak Polis Forumlarımızda sorabilirsiniz.

 5. Mustafa dedi ki:

  İyi günler admın.Ben 2017 pomem e hazirlaniyorum.Benim sorunum on üst 2 dış imlant acaba 2 dişin implant olmasi polislige engelmi tek dış engel değil ama 2 dış engel olurmuş.

  1. MaSaL dedi ki:

   Merhaba,
   Polislikle ilgili sorularını Buraya Tıklayarak Polis Forumlarımızda sorabilirsiniz.

   1. feyza dedi ki:

    Benim5çuruğum var sorun olurmu

   2. Mavi dedi ki:

    Sorularınız için forumumuzu kullanın.

 6. Ersin dedi ki:

  Merhaba benim kolumun altında 2 tane küçük cam kesigi var sorun olur mu

  1. MaSaL dedi ki:

   Merhaba,
   Polislikle ilgili sorularını Buraya Tıklayarak Polis Forumlarımızda sorabilirsiniz.

 7. Mehtap dedi ki:

  Admin meraba benim ön 2dişim(tavşan dişi) bu sene kırıldı implant yaptırıcam sıkıntı olurmu? lütfen yardımcı olun dolgularda sorun oluyormu? Admin lütfen yardımcı ol..

  1. MaSaL dedi ki:

   Cevaplamıştık.

   1. Yusuf dedi ki:

    Bende alt çene gerekliliği var 6mm fazla elenirmiyom

   2. MaSaL dedi ki:

    Merhaba,
    Polislikle ilgili sorularını Buraya Tıklayarak Polis Forumlarımızda sorabilirsiniz.

 8. Mehtap dedi ki:

  Admin meraba benim ön 2dişim(tavşan dişi) bu sene kırıldı implant yaptırıcam sıkıntı olurmu? lütfen yardımcı olun dolgularda sorun oluyormu? Admin lütfen yardı ol..

  1. MaSaL dedi ki:

   Cevaplamıştık.

 9. ahmet dedi ki:

  Sol göğsümde hafif şişlik var sorun olur mu

  1. MaSaL dedi ki:

   Merhaba Ahmet,
   Doktora danışınız. Tam teşhis koyduktan sonra sağlık şartları yönetmeliğine bakınız.

 10. Mehmet dedi ki:

  ön grup diş derken hangi dişler kastediliyor. Resimli açıklama almamız mümkün mü ?

 11. Aleyna dedi ki:

  Dislerimde cürük var  ve dolgu var ama ağrı yapmıyor sorun olurmu???

 12. eylül dedi ki:

  zahmet olmassa cevaplayın artık yaaaaaaa

 13. eylül dedi ki:

  merhaba benim  azı disim yukarıdan cıktı ve altındada dis var konusurken falan gözükmüyor acaba sorun olur mu 🙁 cektirmelimiyim  

 14. Onur dedi ki:

  Sağlık raporunu pmyonun belirlediği bir hastene mi yoksa il içerisinde bulunan bir devlet hastanesinden istediğimiz doktordan alabilir miyiz?

 15. gamze dedi ki:

  Merhaba ben ortodontik tedavi görüyorum öğrenciliğe kabul edilir yazmış yukarıda ama emin olamadım.bu tedaviyi görüpte öğrenci olan var mıdır acaba?

 16. burak dedi ki:

  merhaba h.günler siteniz çok güzel olmuş benim 1 sorum olucak bnm sol ön dişim kırık çapraz şekilde kırıklığı bi de çürük rengi gri sekilde onceden cok siyahti dislerimi Fırcaliya ficaliya rengini soldurdum doktora gittim dedi o cekilip protez diş yapılcak sorun olurmu ? eger olucaksa bosuna hayal kutrup ta hazirlanmiyim

 17. ismail dedi ki:

  benim ön dişimin  birazı kırık bu sorun olurmu

 18. Fatih dedi ki:

  Merhabalar ben diş konusunda bişey sorucaktım .köpek diçi denilen diş benm diş etimin biraz yukarısından cıktı ve inmedi sorun olurmu sağlıkta

  1. MaSaL dedi ki:

   Merhaba Fatih,
   Sorun olacağını düşünmüyorum.

   1. Emre dedi ki:

    Aynı sorun bendede var,sınava girdin mi girdiysen sorun yaşadın mı yardımcı olursan sevinirim.

   2. MaSaL dedi ki:

    Merhaba,
    Polislikle ilgili sorularını Buraya Tıklayarak Polis Forumlarımızda sorabilirsiniz.

  2. Emre dedi ki:

   Aynı sorun bendede var.Sınava girdin mi girdiysen bir sorun oldumu yardımcı olursan sevinirim

 19. emre dedi ki:

  öncelikle iyi günler benim gibi polis olmak isteyen arkadaşlarıma yardımcı oluyorsunuz çok teşekkür ederiz benim sorum benim dişimin 1 i 2 3 mm geride bir sorun olurmu teşekkürler

 20. fatih dedi ki:

  Merhaba benim burun um kirik dışardan net olarak belli oluyor 16 yaşındayken solunum rahatlaması için ameliyat oldum 18 yasindada estetik olacağim. Burnunun yanliğı engel olurmuş

 21. Fatma dedi ki:

  Masal cevap verirsen sevinirim eğer olmıyacaksa boşa haller kurmak istemiyorum..

 22. Fatma dedi ki:

  (seneye başvurucam)

 23. Fatma dedi ki:

  Merhaba masal yukarıyı okudum. Dolgu konusunda bir şeye rastlayamadım. Benim 6 dolgu küçükte 1 çürük var. Elenme sebebi olur mu?

  1. hüseyin dedi ki:

   hayır hiç bi sorun olmaz yeterki fazla göze çarpmasın

 24. mustafa dedi ki:

  On dişimden birinde kırık var sorun olur mu acaba admin.

 25. ayca dedi ki:

  Merhaba admin, 
  Benim sag kulagim dogustan yumurta kulak sol kulagim normal sag kulagimda sadece küpe takilan yer degil en yukari iceri dogru bukuk tanidigim polislere sordum bayan oldugun icin problem olmaz dediler sacimdan dolayi .
  Tskler

 26. Sefaaa dedi ki:

  benim tel tedavim devam ediyo istanbulda ve 1bucuk sene sürer ee kazandım diyelim nasıl olur sizce doktorum burda

 27. ömer dedi ki:

  1 dişim eksik sorun olur mu ? bir disimde hafif çürük

 28. damla dedi ki:

  arkada 2 çekilmiş dişim var sorun olur mu

 29. naci dedi ki:

  alt çene amliyatı oldum hiç bir şekil bozukluğu yoktu sadece dişler için 2 mm geri çektiler polis olabilir miyim

 30. ferdi dedi ki:

  merhaba admin benim on dişlerim biraz yamuk yani biri onde digeri arkada sorun cıkarır mı ?

  1. MaSaL dedi ki:

   Merhaba Ferdi,
   Sorun olmaz. Önemli olan çenedir. PMYO hakkında detaylı bilgi almak ve PMYO sınavlarına hazırlanmak için 2014 PMYO Hazırlık E-Kitabına bakabilirsin. Lütfen buraya tıklayınız.

 31. Kado dedi ki:

  admincim sağ alt ön dişim ortanın bir sağı olan dişim arka taraftadır sorun cıkarırırmı….arası 3 mm var..

  1. MaSaL dedi ki:

   Merhaba,
   Sorun olmaz. Önemli olan çene. PMYO hakkında detaylı bilgi almak ve PMYO sınavlarına hazırlanmak için 2014 PMYO Hazırlık E-Kitabına bakabilirsin. Lütfen buraya tıklayınız.

 32. Şahin ERDEM dedi ki:

  Merhaba Murat’ a yaşınız büyük demişsiniz fakat ben 13.10.1989 doğumlu olmama rağmen girebiliyorum sınava.
  01.10.1989 tarihinden önce doğanlar yaş büyüklüğü sorunu ile karşılaşıyorlar.
  Tahminimce ben askerlik yaptığım  için sınava hak kazandım sanırım murat’ a askerlik yapmadığı için yaş sınırından mağdur olduğunu düşünüyorum. Doğrumudur acaba ?

 33. Mehmet dedi ki:

  4 üst 2 altta 6 dişim çürük önlerde değiller sorun olur mu? Sorun olursa ne yapmam lazım

 34. fatma dedi ki:

  Merhaba benim ön dişimin biri kırık mülakat öncesi düzeltiriyim mi herhangi bi sorun olabilir mi?

 35. hamdi dedi ki:

  merabalar benim üst ön dişlerim biraz yamuk fakat konuşma veya çiğneme bozukluğu ve çene yapısı bozukluğu yok mülakatlarda sıkıntı olur mu teşekkürler…

 36. Ali dedi ki:

  alt sağ köpek dişim yok acaba sorun olur  mu 

 37. htc dedi ki:

  Yukarıda bilgi var ama tam anlayamadım 1 kulağın normal diğer kulağın tam sağırlığı durumunda sonuç ne oluyor? veya 1kulağın normal durumunda diğerinin kaç db olması gerekiyor ? cevaplarmısınız teşekkürler

 38. hamdi dedi ki:

  merhaba benim ön üst dişlerimde yamukluk var fakat konuşma ve çiğneme bozukluğu yok mülakatlarda sorun olur mu? Teşekkürler..

 39. hamdi dedi ki:

  merhaba benim ön üst 2 dişimde yamukluk var fakat konuşma ve çiğneme bozukluğu yok mülakatlarda sorun olur mu? Teşekkürler..

 40. Özgül dedi ki:

  merhaba benim ön dişlerden biri geride sorun olurmu

  1. Özgül dedi ki:

   ön sol yan diş

 41. murat dedi ki:

  teşekkürler 🙂

 42. murat dedi ki:

  tam anlayamadım ameliyatla düzeltilebilen burun şekil bozuklukları engel mi oluyor

  1. MaSaL dedi ki:

   Merhaba Murat,
   Sorun olacağını düşünmüyorum. PMYO hakkında detaylı bilgi almak ve PMYO sınavlarına hazırlanmak için 2014 PMYO Hazırlık E-Kitabına bakabilirsin. Lütfen buraya tıklayınız.

 43. Mutlu dedi ki:

  merhaba ben 24.05.1990 doğumluyum, üniversite 5. sınıf öğrencisiyim.. bu sene ygs ye başvuru yapmadım.. pymo ya başvurabilirmiyim ?

  1. MaSaL dedi ki:

   Merhaba Mutlu,
   Daha önce cevaplamıştık. Yaşınız büyük.

 44. Haşim Emre dedi ki:

  Mrb öndeki 2 dişimın yanında eksıklık var yani ön 2dişin sag ve sol yanı eksik 2boş var bu ön mulakatta sorun olurmu sizce pek bişe anlamadım bu yazılardan 5diş eksikligi olabilir dior ona göre yaptıracam dişleri yardımcı olursanız sevinirim

  1. MaSaL dedi ki:

   Merhaba Haşim,
   Sorun olmaz. Siz PMYO sınavlarına odaklanın. PMYO hakkında detaylı bilgi almak ve PMYO sınavlarına hazırlanmak için 2014 PMYO Hazırlık E-Kitabına bakabilirsin. Lütfen buraya tıklayınız.

 45. Haşim Emre dedi ki:

  Mrb bnim öndeki 2 dişin sağ taraftakiye sol taraftaki eksık ve ortodonti tedavi oluyorum alt çenem baya öndeydı şuan çol az önde   Sorun olurmu mülakatta ve alt çenemde tel var çenem çok hafif önde var eksik sişten elerlermi yazılı sınavı geçersem implant yaptıracam zaten 

  1. MaSaL dedi ki:

   Merhaba Haşim,
   Yukarıda gerekli bilgileri vermiştik. Lütfen doktorunuza danışınız. PMYO hakkında detaylı bilgi almak ve PMYO sınavlarına hazırlanmak için 2014 PMYO Hazırlık E-Kitabına bakabilirsin. Lütfen buraya tıklayınız.

 46. meryem dedi ki:

  ben suan dis tedavisi goruyrmm tel vardı ama cıktı cenemdede bı uzama gruldu tel sayesınde okadar kalmaddı bı sorun olurr muu acebaa

  1. MaSaL dedi ki:

   Merhaba Meryem,
   Yukarıda sorun olmayacağı yazıyor zaten. PMYO hakkında detaylı bilgi almak ve PMYO sınavlarına hazırlanmak için 2014 PMYO Hazırlık E-Kitabına bakabilirsin. Lütfen buraya tıklayınız.

 47. Hüseyin dedi ki:

  İyi akşamlar,yukarıyı okudum ama heycandan anlamadım Birşey doktorumda yok danışmak içim tek yardımcım sizsiniz,benim 1 tane azı dişimi çektiler yeri boş duruyor alt kısımda polislik içim engel mi abi ? Birde kaç tane diş eksikliği kabul edilir , lütfen cevap verin çok teşekkürler 🙂

  1. MaSaL dedi ki:

   Merhaba Hüseyin,
   Engel değil. Siz PMYO sınavlarına odaklanın. PMYO hakkında detaylı bilgi almak ve PMYO sınavlarına hazırlanmak için 2014 PMYO Hazırlık E-Kitabına bakabilirsin. Lütfen buraya tıklayınız.

 48. Oğuz dedi ki:

  Diş Teli herhangi bir sorun olur mu?

  1. MaSaL dedi ki:

   Merhaba Oğuz,
   diş telinin herhangi bir sorun olmadığı yukarıda yazıyor. Sitemizi biraz daha dikkatli takip ederseniz sevinirim. PMYO hakkında detaylı bilgi almak ve PMYO sınavlarına hazırlanmak için 2014 PMYO Hazırlık E-Kitabına bakabilirsin. Lütfen buraya tıklayınız.

 49. ahmet ort dedi ki:

  öncelikle mrb benm dişlerim tam hib bir sorun yok ayrıca düzgün ama diş etlerim ön kısım çekiliyor  birde arka tarafı sizce elenme durumum varmı

  1. MaSaL dedi ki:

   Merhaba Ahmet,
   Doktorunuza danışmanızda fayda var.

 50. Yasin dedi ki:

  Merhaba.Benim dişlerim  Class 3.Herhangi bir sıkıntı yaşar mıyım?

  1. MaSaL dedi ki:

   Merhaba Yasin,
   Tüm bilgiler yukarıda yazmaktadır. Lütfen doktorunuza danışınız.

 51. muharrem dedi ki:

  meraba arkadaslar ben seneye insallah pmyo sınavlarına girecemm kolumda cam kesigi ve bazı dişerde cürükk var acaba bunlar neden olurmu ?

  1. MaSaL dedi ki:

   Merhaba Muharrem,
   Her ikisininde PMYO için elenme sebebi olacağını düşünmüyorum. Siz PMYO sınavlarına odaklanın. PMYO hakkında detaylı bilgi almak ve PMYO sınavlarına hazırlanmak için 2014 PMYO Hazırlık E-Kitabına bakabilirsin. Lütfen buraya tıklayınız.

 52. hasan dedi ki:

  Mrhb ben 23.02.1989 doğumluyum boyum 1.94 cm kilom 74 2004 yılında göğsümden amelyat oldum damdan düştüğüm için bide sol yüzük pamağımın ucu küçükken ot biçme aletinin içine az daha kapturıyodum ama izi var şuan resim 2 inci sınıf öğrencisiyim 2017 de mezun olacam.pomem e başvurursam ne kadar şansım olur tam detaylı bir bilgi verirseniz çok sevinirim.

  1. MaSaL dedi ki:

   Merhaba Hasan,
   Sitemizden Yeni Sağlık Şartları Yönetmeliğine bakarak bilgi alabilirsiniz.

   1. hasan dedi ki:

    baktımda pek bişey anlamadım 🙁 bana bir iki kelimede olsa elenirmiyim elenmezmiyim bir bilgi verirseniz sevinirim

   2. MaSaL dedi ki:

    Merhaba Hasan,
    Orada bir şey anlamazsanız doktorunuza danışmanız gerektiğini yazmıştık.

 53. cebrail dedi ki:

  masal benim dişimin biri çürüdü çektirdim en arkada görünmüyor yerinede yenisini yaptırmadım yeri boş duruyor yukardaki açıklamada eksiksiz tam olacak yazıyor yerine diş yaptırmalımıyım? ??

  1. cebrail dedi ki:

   pardon 2 kere gitti 🙁

  2. MaSaL dedi ki:

   Merhaba Cebrail,
   Bir diş eksikliği varsa sorun olmaz. PMYO hakkında detaylı bilgi almak ve PMYO sınavlarına hazırlanmak için 2014 PMYO Hazırlık E-Kitabına bakabilirsin. Lütfen buraya tıklayınız.

 54. cebrail dedi ki:

  masal benim dişimin biri çürüdü çektirdim en arkada görünmüyor yerinede yenisini yaptırmadım yeri boş duruyor yukardaki açıklamada eksiksiz tam olacak yazıyor yerine diş yaptırmalımıyım?

  1. MaSaL dedi ki:

   Cevaplamıştık.

 55. saadet dedi ki:

  merhaba. ben aöf 1. sınıfta okuyorum. 1991 doğumluyum . yaşım gereği pmyo ya basvuru yapamam.. 2015 te mezun olursam pomem e basvuru yapabılr mıyım. sunalık uymayan hıc bır engelım yok.

  1. MaSaL dedi ki:

   Merhaba Saadet,
   2015 yılında 4 yıllık mezunu mu oluyorsunuz?

 56. emre dedi ki:

  benim üst dişimden biri geride engel olurmu geri kalan dişlerim saglam.

  1. MaSaL dedi ki:

   Merhaba Emre,
   Sorun olacağını düşünmüyorum. PMYO hakkında detaylı bilgi almak ve PMYO sınavlarına hazırlanmak için 2014 PMYO Hazırlık E-Kitabına bakabilirsin. Lütfen buraya tıklayınız.

 57. Ramazan dedi ki:

  üst dişerim alt dişlerimi kapatıyor sorun olurmu pmyo da

  1. MaSaL dedi ki:

   Merhaba Ramazan,
   doktorunuza danışmanızda fayda var.

 58. Ramazan dedi ki:

  üst çenem önde elenme teşkil edermi
   

  1. MaSaL dedi ki:

   Cevaplamıştık.

 59. Ramazan dedi ki:

  masal kards bişe sorcm üniversite sınavı kalkacak diorlar kalkarsa pmyo sizce nasıl alım yapacak bildiklerinizi ve düşündüklerinizi yazarsanız çok tşk erdm kardsm özür dilrm kards cvplamıssın görmedim bidaha cvplarmısın lütfn

  1. MaSaL dedi ki:

   Cevaplamıştık.

 60. Ramazan dedi ki:

  üniversite sınavı kalkacak diorlar kalkarsa pmyo sizce nasıl alım yapacak bildiklerinizi ve düşündüklerinizi yazarsanız çok tşk erdm kardsm (( görmedim masal kards bida cpla

  1. MaSaL dedi ki:

   Merhaba Ramazan,
   Değiştiğinde bilgi vereceğiz. Dereyi görmeden paçayı sıvamamak gerekiyor. Bekleyip göreceğiz.

 61. Ramazan dedi ki:

  masal kards bişe sorcm üniversite sınavı kalkacak diorlar kalkarsa pmyo sizce nasıl alım yapacak bildiklerinizi ve düşündüklerinizi yazarsanız çok tşk erdm kardsm

  1. MaSaL dedi ki:

   Cevaplamıştık.

   1. Ramazan dedi ki:

    bulamadım abi bidaha cevapla 

 62. Ramazan dedi ki:

  abi bir de eklemek istiorum porselen kaplama engel olurmu yaptırsam

  1. MaSaL dedi ki:

   Merhaba Ramazan,
   Engel bir durum değil. PMYO hakkında detaylı bilgi almak ve PMYO sınavlarına hazırlanmak için 2014 PMYO Hazırlık E-Kitabına bakabilirsin. Lütfen buraya tıklayınız.

 63. Ramazan dedi ki:

  abicim diş dolgusu elenmeye engel mi ve pmyo kaç diş  dolgusuna kadar alıo ? acil abicim hrşy için çok tşk

  1. MaSaL dedi ki:

   Merhaba Ramazan,
   Yukarıda gerekli bilgiler mevcut lütfen doktorunuza danışınız.

 64. ceren dedi ki:

  Üst dişlerimde eğrilik var ve alt cenemde biraz önde tam 3mm.
  tedaviye başladım cümlesi yeterli olur mu yoksa yazılı doktordan herhangi bir belge götürmemiz lazım olur mu??

  1. MaSaL dedi ki:

   Merhaba Ceren,
   Bence tedavinin sonuçlanması gerekiyor. Bu konuyu doktorunuza danışırsanız sevinirim. PMYO hakkında detaylı bilgi almak ve PMYO sınavlarına hazırlanmak için 2014 PMYO Hazırlık E-Kitabına bakabilirsin. Lütfen buraya tıklayınız.

 65. Ramazan dedi ki:

  el parmaklarımdan bir kaççı yamuk elenme teşkil edermi ve ameliyat olup pmyo girince sorun olurmu ikisinide ayrı ayrı cevaplarsanız iyi olur lütfn

  1. MaSaL dedi ki:

   Cevaplamıştık.

 66. Ramazan dedi ki:

  birşey daha soracağım diş kırığı elenmeye engel mi ve parmak yamukluğu engel mi ??? lütfn acil cvp

  1. MaSaL dedi ki:

   Merhaba Ramazan,
   Her ikiside engel bir durum değil. PMYO hakkında detaylı bilgi almak ve PMYO sınavlarına hazırlanmak için 2014 PMYO Hazırlık E-Kitabına bakabilirsin. Lütfen buraya tıklayınız.

 67. mehmet dedi ki:

  kardeş benim ayak parmaklarımın 4. 2 parmaktada 2 santim kısalık var bana yüremeyi güçleştiren ve ya engelleyen bi durum söz konusu değil sorun olurmu sence yoksa hiç boşuna ugraşmım 🙂

  1. MaSaL dedi ki:

   Merhaba Mehmet,
   Bence sorun olmaz. Yinede doktorunuza danışınız. PMYO hakkında detaylı bilgi almak ve PMYO sınavlarına hazırlanmak için 2014 PMYO Hazırlık E-Kitabına bakabilirsin. Lütfen buraya tıklayınız.

 68. Ramazan dedi ki:

  bn pmyo girmek istiorm ön dişimde leke var 1 cm büyüklüğünde sorun mu bşka sıkıntı yok dişte sdece 1 cm büyüklüğğünde leke var beyaz sorun mu şimdiden tşk aacil lütfn

  1. MaSaL dedi ki:

   Merhaba Ramazan,
   Bizce sorun olmaz. Yinede doktorunuza danışınız. PMYO hakkında detaylı bilgi almak ve PMYO sınavlarına hazırlanmak için 2014 PMYO Hazırlık E-Kitabına bakabilirsin. Lütfen buraya tıklayınız.

 69. mahmut dedi ki:

  ön dişimin birinde diş yüzeyi çatlak ama çok az polislikte sorun olur mu

  1. MaSaL dedi ki:

   Merhaba Mahmut,
   Biz sorun olacağını düşünmüyoruz. Yinede doktorunuza danışınız. PMYO hakkında detaylı bilgi almak ve PMYO sınavlarına hazırlanmak için 2014 PMYO Hazırlık E-Kitabına bakabilirsin. Lütfen buraya tıklayınız.

 70. ahmt dedi ki:

  mereba benim on ust (1 tane) diste dolgu var sorun olur mu ve toplam kac tane dolgu olmasi lazim

  1. MaSaL dedi ki:

   Merhaba Ahmet,
   Gerekli açıklamalar yukarıda yazmaktadır. Bir kere okuyun. Anlamazsanız lütfen doktorunuza danışınız. PMYO hakkında detaylı bilgi almak ve PMYO sınavlarına hazırlanmak için 2014 PMYO Hazırlık E-Kitabına bakabilirsin. Lütfen buraya tıklayınız.

 71. sertaç dedi ki:

  Masal merhabalar bir sorum olucaktı.Cevaplamanızı rica ediyorum.Sorum şu; Benim üst dişlerim biraz önde bir sorun teşkil edermi

  1. MaSaL dedi ki:

   Merhaba Sertaç,
   Yukarıda gerekli bilgiyi verdik. Anlamadığınız bir konu varsa çıktısını alarak doktorunuza danışınız. PMYO hakkında detaylı bilgi almak ve PMYO sınavlarına hazırlanmak için 2014 PMYO Hazırlık E-Kitabına bakabilirsin. Lütfen buraya tıklayınız.

 72. oguzhan dedi ki:

   Sag ust disimin orda bi yamuk dis var sorun olur mu

  1. MaSaL dedi ki:

   Merhaba Oğuzhan,
   Tüm bilgiler yukarıda yazmaktadır.

 73. sevil dedi ki:

  kulağın içine duymayı saglayan cihaz takılsa bu da sorun olur mu ?

  1. MaSaL dedi ki:

   Merhaba Sevil,
   sitemizden 2014 PMYO Sağlık Şartları konusuna bakarak bilgi alabilirsiniz. PMYO hakkında detaylı bilgi almak ve PMYO sınavlarına hazırlanmak için 2014 PMYO Hazırlık E-Kitabına bakabilirsin. Lütfen buraya tıklayınız.

 74. sevil dedi ki:

  sağ kulağım hiç duymuyor intibak sınavına kadar ameliyat olsam sorun olur mu sicil hakkında? ya da tek sorun kulak olursa sorun yaparlar mı? teşekkürler kolay gelsin

  1. MaSaL dedi ki:

   Merhaba Sevil,
   Sitemizden 2014 PMYO Sağlık Şartları konusuna bakarak bilgi alabilirsiniz. PMYO hakkında detaylı bilgi almak ve PMYO sınavlarına hazırlanmak için 2014 PMYO Hazırlık E-Kitabına bakabilirsin. Lütfen buraya tıklayınız.

 75. ece gündüz dedi ki:

  slm benim bir dişim çıktı yerine yenisi gelmedi sorun olurmu?

  1. MaSaL dedi ki:

   Merhaba Ece,
   Yukarıda dişler konusunda tüm bilgiyi verdik. Okursanız sevinirim.

   1. ece gündüz dedi ki:

    okudum ama görmedim sol alt dişim çıktı yerine gelmedi sorun olurmu?

   2. MaSaL dedi ki:

    Merhaba Ece,
    Yukarıda yazıyor!

 76. Tuğçe dedi ki:

  Merhaba sağ üst dişimin birinin yamuk olması bir engel teşkil eder mi?

  1. MaSaL dedi ki:

   Merhaba Tuğçe,
   Sorun olmaz.

 77. Busra polt dedi ki:

  Ya benım on dısımden bırınde yamukluk var sızce kabul ederlermı

  1. MaSaL dedi ki:

   Yukarıda gerekli bilgiler yazmaktadır.

 78. gizem dedi ki:

  mrb burunda ki problemler polislik için engel teşhis eder mi ?

  1. MaSaL dedi ki:

   Merhaba Gizem,
   Sitemizden 2014 PMYO Sağlık Şartları konusuna bakabilirsiniz.

 79. ahmet dedi ki:

  merhabalar benimde burnumda hafif eğiklik var. bu bir sorun teşkil edermi ?

  1. MaSaL dedi ki:

   Merhaba Ahmet,
   Sitemizden 2014 PMYO Sağlık Şartları konusuna bakabilirsiniz.

 80. Volkan dedi ki:

  İnşallah dediğiniz gibi olur o yüzden sizin yardımızı bekliyorum masal hanım küçükken düşmüştüm yarısı kırılmıştı ön dişe kaplama yapıldı ton farkı da olduğu için karamsara düştüm ona göre hazırlık yapmak istiyorum ilginize teşekkür ederim.

  1. MaSaL dedi ki:

   Merhaba Volkan,
   Sorun olmaz.

 81. Volkan dedi ki:

  Kolay gelsin benim ön dişlerimden biri kaplama diye geçiyor sanırım ton olarak birazda fark var bu engel teşhis edermi ?

  1. MaSaL dedi ki:

   Merhaba Volkan,
   Yukarıda yazmayan hiç bir şey engel teşkil etmez. Yukarıda gerekli bilgiler mevcuttur. PMYO hakkında detaylı bilgi almak ve PMYO sınavlarına hazırlanmak için 2014 PMYO Hazırlık E-Kitabına bakabilirsin. Lütfen buraya tıklayınız.

 82. mahmut dedi ki:

  benim çenem normalden biraz küçük bu pmyo için sorun olurmu ?

  1. MaSaL dedi ki:

   Merhaba Mahmut,
   Sorun olacağını düşünmüyorum. PMYO hakkında detaylı bilgi almak ve PMYO sınavlarına hazırlanmak için 2014 PMYO Hazırlık E-Kitabına bakabilirsin. Lütfen buraya tıklayınız.

 83. ibrahim FİLİZER dedi ki:

  Merhabalar benim çok kafamı karıştıran bir sorum olacaktıi benim üst damaktaki dişlerimden  sol taraftaki köpek dişimi ameliyat olmuştum çektiler o dişimden kalan boşluğu tel tedavisiyle kapattılar şu an yani belli olmuyor gibi bişey çok çok az boşluk var 0,5 cm  kadar acaba pmyo ya girebilmemde sorun olur mu ? şimdiden teşekkürler 

  1. MaSaL dedi ki:

   Merhaba İbrahim,
   Sorun olacağını düşünmüyorum. PMYO hakkında detaylı bilgi almak ve PMYO sınavlarına hazırlanmak için 2014 PMYO Hazırlık E-Kitabına bakabilirsin. Lütfen buraya tıklayınız.

 84. Osman dedi ki:

  Merhaba Admin Bı sorum olacaktı dişimde dolgu ıle yaptırdıgım diş taşı var bunun PMYO mülakatlarında herhangını bır sorunu olurmu 

  1. MaSaL dedi ki:

   Merhaba OSman,
   Sorun olmaz. PMYO hakkında detaylı bilgi almak ve PMYO sınavlarına hazırlanmak için 2014 PMYO Hazırlık E-Kitabına bakabilirsin. Lütfen buraya tıklayınız.

   1. Osman dedi ki:

    Hmm Tşk ederım Admin , yani diş tası herhangıbı bı sorun olusturmaz demi .mülakatta elemzler ıns beni 🙂

   2. MaSaL dedi ki:

    Merhaba OSman,
    Yukarıda ne yazıyorsa o.

 85. 1kan dedi ki:

  Merhaba admin 
  Yukarıda göremedim yada gozumden kacti veyada 
  terimlerin yabanci olmasindan dolayi anlamadim benim 
  ön disimin biri 1 mm ileride sorun olurmu 
  şimdiden tsk .

  1. MaSaL dedi ki:

   Merhaba,
   Sorun olmaz. Siz PMYO sınavlarına odaklanın. PMYO hakkında detaylı bilgi almak ve PMYO sınavlarına hazırlanmak için 2014 PMYO Hazırlık E-Kitabına bakabilirsin. Lütfen buraya tıklayınız.

 86. sad dedi ki:

  benim ön dişlerimde azcık çürük var oraya dolgu yaptıracam sorun olurmu maddelere baktım onla ilgili bir şey bulamadım beni bilgilendirirseniz sevinirim 

  1. MaSaL dedi ki:

   Merhaba,
   Sorun olmaz. PMYO hakkında detaylı bilgi almak ve PMYO sınavlarına hazırlanmak için 2014 PMYO Hazırlık E-Kitabına bakabilirsin. Lütfen buraya tıklayınız.

 87. ümit dedi ki:

  ben dudaqımn birleştigi yerde sorun olurmu mercimek tanesi kadar komusere sormuştum tanıdıktı sorun olmaz demişti bide size soryum dedim 

  1. MaSaL dedi ki:

   Merhaba Ümit,
   Sorun olmaz. Siz PMYO sınavlarına odaklanın. PMYO hakkında detaylı bilgi almak ve PMYO sınavlarına hazırlanmak için 2014 PMYO Hazırlık E-Kitabına bakabilirsin. Lütfen buraya tıklayınız.

 88. Gülsüm dedi ki:

  Diş telleri olan aday için bi madde bulamadım, ya da gözümden kaçtı üzgünüm. Diş telleri olan adaylar kabul ediliyor mu? sonuçta tel geçici birşey, bir yıl sonra çıkacak

  1. MaSaL dedi ki:

   Merhaba Gülsüm,
   Sorun olmaz. PMYO hakkında detaylı bilgi almak ve PMYO sınavlarına hazırlanmak için 2014 PMYO Hazırlık E-Kitabına bakabilirsin. Lütfen buraya tıklayınız.

 89. ümit dedi ki:

  ben yüzümde yani dudaqımın yanında soru olurmu araştrdım biraz ama olmaz gibisinden bişeyler duydum ne kdar doqru bu ?

  1. MaSaL dedi ki:

   Merhaba Ümit,
   5 metreden bakıldığında eşkal belirlemeyen izler sorun olmaz. PMYO hakkında detaylı bilgi almak ve PMYO sınavlarına hazırlanmak için 2014 PMYO Hazırlık E-Kitabına bakabilirsin. Lütfen buraya tıklayınız.

 90. Fatih dedi ki:

  2014 yeni maddeleri okudumda mülakat komisyonuna tam yetki verilmiş ygs den ne kadar yüksek puan alırsak alalım oradaki komisyon senin kaşının altında göz var deyip te bizi elerse biz ne yapıcaz o zaman

  1. MaSaL dedi ki:

   Merhaba Fatih,
   Yanlış okumuşsunuz. Yada istediğiniz gibi anlamışsınız diyelim.

 91. duygu kusmus dedi ki:

  ve alt cenem on dısımden bıraz gerıde o sorun olur mu.

  1. MaSaL dedi ki:

   Merhaba Duygu,
   Yukarıda gerekli bilgiler mevcuttur. Okursanız sevinirim.

 92. duygu kusmus dedi ki:

  benımde iki tane azı dısım eksık. sorun olur mu

  1. MaSaL dedi ki:

   Merhaba Duygu,
   Yukarıda bilgi vermiştik. Okursanız sevinirim.

 93. özgür dedi ki:

  benim kolumda, bileğimin 10 cm gerisinde 1-1.5cm boyunda iş kazasından dolayı yanık var. fazla göze batmayan görünüşü var sizce sorun olurmu?

  1. MaSaL dedi ki:

   Merhaba Özgür,
   Sorun olacağını düşünmüyorum. PMYO hakkında detaylı bilgi almak ve PMYO sınavlarına hazırlanmak için 2014 PMYO Hazırlık E-Kitabına bakabilirsin. Lütfen buraya tıklayınız.

 94. ahmet faruk zengin dedi ki:

  geçenlerde açıklananmıştı koruma memuru alınacak polise yardımcı olarak denmişti ama hala haber yok sizin bir bilginiz var mı bir de boy olarak polis için 1,67 yazıyor bu bilgi 2014 için mi

  1. MaSaL dedi ki:

   Merhaba Ahmet,
   Evet pmyo için boyu yazdık. Sitemizden Koruma Memuru bölümüne bakabilirsiniz.

 95. ahmet dedi ki:

  masal benim sol üst çenemde halk arasında köpek dişi denen dişimde gerilik var  diğerleri sapasağlam.Sizce sorun olur mu mülakatta.

  1. MaSaL dedi ki:

   Merhaba Ahmet,
   Dişler arası değilde çene olarak gerelikten söz ediliyor yukarıda. Sorun olacağını düşünmüyorum. PMYO hakkında detaylı bilgi almak ve PMYO sınavlarına hazırlanmak için 2014 PMYO Hazırlık E-Kitabına bakabilirsin. Lütfen buraya tıklayınız.

   1. ahmet dedi ki:

    teşekkürler masal sağol sende olamasan!

 96. Hakan dedi ki:

  benim bir dişim çürük ama dolgu yok bu sıkıntı yaratır mı ?

  1. MaSaL dedi ki:

   merhaba Hakan,
   Yukarıda bilgi vermiştik. Lütfen okuyunuz.

 97. ümit dedi ki:

  benin büyüklügü mercimek tanesi kadar sorun olurmu

  1. MaSaL dedi ki:

   Merhaba Ümit,
   Nerenizde demiştiniz?

 98. Tuğba dedi ki:

  Merhaba ön iki dişimin yanındaki dişim arkadan diş çıkmış burası etle dolmuş birde en arkanın yanındaki dişim eksik sorun olabilir mi

  1. MaSaL dedi ki:

   Merhaba Tuğba,
   Yukarıda da yazdığımız gibi sorun olacağını sanmıyorum. Doktorunuza danışınız.

 99. ümit dedi ki:

  mrb benm yüzümde bitane ben var mülakatta sorun olurmu ?

  1. MaSaL dedi ki:

   Merhaba Ümit,
   Benin büyüklüğüne bağlı.

 100. PolisSevdalısıı dedi ki:

  kardeş geçen sene ben dişlerden elendim  seyreklik vardı baya çok koydu hastaneye gttim flan önce çürüklere dolgu flan snra tel tedavisine başladım şuan üstlerde takılı altada bi kaç aya takılacak fakat 1 senede btcek iş değil bu,şmdi tellerle gtsem yine elerlermi tedavi başladığı için geçermiyim maddelerde benzer bşe yazıodu ama net cevap açısından yardımını istedm şmdiden saol

  1. MaSaL dedi ki:

   Merhaba,
   Ortodonti tedavisi başladıysa elenmezsiniz. PMYO hakkında detaylı bilgi almak ve PMYO sınavlarına hazırlanmak için 2014 PMYO Hazırlık E-Kitabına bakabilirsin. Lütfen buraya tıklayınız.

 101. osman dedi ki:

  merhaba ben tel taktırcam 3 dis eksıgım var kabul olurmu

  1. MaSaL dedi ki:

   Merhaba Osman,
   Yukarıdaki şartları okursanız sevinirim.

 102. gamze dedi ki:

  Selamun aleyküm,
  Benim  ön dişlerim biraz önce bu benim polis olmama engelmi? Şimdiden teşekkürler.

  1. MaSaL dedi ki:

   Merhaba Gamze,
   Yukarıdaki bilgileri okuyabilirdiniz.

 103. busranur dedi ki:

  benım ayagıma çay suyu dokuldu ayakk ve bacak kısmı … gırebılırmıyım sızce

  1. MaSaL dedi ki:

   Merhaba Büşranur,
   Söylediğiniz yerler eşkal belirleyici yerler olmadığından dolayı sorun olacağını düşünmüyorum. PMYO hakkında detaylı bilgi almak ve PMYO sınavlarına hazırlanmak için 2014 PMYO Hazırlık E-Kitabına bakabilirsin. Lütfen buraya tıklayınız.

 104. büşra dedi ki:

  peki anlımdakı iz ? sorun olur mu

  1. MaSaL dedi ki:

   Merhaba Büşra,
   5 metreden eşkal belirleyici bir iz değilse sorun olmaz.

 105. büşra dedi ki:

  mrb. benim ön üst dişimin arası birazcık açık sorun olurmu? anlımda piriç kadar iz var küçükken taşın üstüne düşmüşüm iz yapmış o sorun olur mu ? şimdiden teşekkür ederim

  1. MaSaL dedi ki:

   Merhaba Büşra,
   Yukarıda bununla ilgili bir hüküm bulamadıysanız sorun olmaz.

 106. ülkügül dedi ki:

  slm masal,
  sorumu önce sormuştum fkt gormedınız sanırım.. ön dişimin birinde sarı leke var sigaradan falan değil elenir miyimm ?? leke yuzunden elenecek olursam oraya protez taktırmyı dusunuyorum sonradan meydana gelen bir leke değil cünkü ilk cıktıgında oyle cıktı yani kemik lekeliymiş.. ne yapmam gerek masal protez mı yaptrymm yoksa oyle kalsn mı 

  1. MaSaL dedi ki:

   Merhaba Ülkügül,
   Yukarıdaki verdiğimiz bilgilerin çıktısını alarak bir doktora danışmanızı tavsiye ediyorum. Ancak benim okuduğum kadarıyla sorun olmayacağını düşünüyorum.

 107. İhsan dedi ki:

  Merhaba benim 1 tane dişim eksik ve üst arka dişlerimde hafif siyahlıklar var bunlar sorun teşkil eder mi?Dolgu tedavisi yaptırırsam engel olduğu takdirde halletmiş olur muyum?Teşekkür ediyorum cevap için şimdiden.

  1. MaSaL dedi ki:

   Merhaba İhsan,
   Yukarıdaki bilgileri okumanızı rica ediyoruz. Sanırım okumadan soru sordunuz.

 108. hüseyin dedi ki:

  Benim iki gözümdede iki derece miyop var pmyoda sorun olur mu ikincisi benim yiğeniminde iki gözündede 2.5 miyop var sorun olur mu? Masal şimdiden çok teşekkürler!!!

  1. MaSaL dedi ki:

   Merhaba Hüseyin,
   Sitemizde 2014 PMYO Göz Şartları konusunda yazmıştık. Sorun olur. Lazer tedavisi olmanız gerekiyor. PMYO hakkında detaylı bilgi almak ve PMYO sınavlarına hazırlanmak için 2014 PMYO Hazırlık E-Kitabına bakabilirsin. Lütfen buraya tıklayınız.

 109. hüseyin dedi ki:

  merhaba masal senide yoruyoz ama benim gözlerimin ikisindede iki numara miyop var sence beni elerler mi?

  1. MaSaL dedi ki:

   Aynı sorunuzu cevaplamıştık.

 110. Nur Cennet dedi ki:

  Merhaba Masal,
  Biliyorum sorularımızla seni boğuyoruz 🙂 ama benimde bir sorum olacak. Benim üst dişlerimden sağ taraftaki ve onun sağındaki dişim üst üste birde ön sağ dişimde sonradan oluşan siyahımsı bir leke var. Sigara lekesi falan değil çünkü kullanmıyorum. Tel taktırmayı düşünüyorum. Neden bu kadar geç kaldın dersen maddi sıkıntılar derim ancak bu sene icraata geçebileceğiz. 🙂 Sorum şu ki; tel taktırsam sıkıntı olur mu ? ya da taktırmazsam sıkıntı olur mu? Çok rica ediyorum bana cevap ver. 🙂 

  1. MaSaL dedi ki:

   Merhaba Nur,
   İkisi de sıkıntı olmaz. PMYO hakkında detaylı bilgi almak ve PMYO sınavlarına hazırlanmak için 2014 PMYO Hazırlık E-Kitabına bakabilirsin. Lütfen buraya tıklayınız.

 111. ahmet dedi ki:

  Şimdi benim üst  çenem soldan  üçüncü dişimde biraz gerilik var sizce ben elenir miyim?

  1. MaSaL dedi ki:

   Merhaba Ahmet,
   Sorun olmaz. PMYO hakkında detaylı bilgi almak ve PMYO sınavlarına hazırlanmak için 2014 PMYO Hazırlık E-Kitabına bakabilirsin. Lütfen buraya tıklayınız.

 112. Ali dedi ki:

  İyi günler,ben bayağı araştırdım yorumları okudum belki cevap verirsiniz,veya diğerleri gibi şartları okuyunuz dersiniz ama şartlarda bu yazmıyor..Ön dişlerimde ayrılıklık var bu Polis olmama engel mi?

  1. MaSaL dedi ki:

   Merhaba Ali,
   Yukarıdaki hükümlerde yazmıyorsa sorun olmaz.

 113. Nur Cennet dedi ki:

  Sevgili Masal,
  Biliyorum sorularımızla seni yoruyoruz. Fakat sormadan öğrenemeyiz ki 🙂 Bu yıl YGS sınavına Allah izin verirse gireceğim. Elbetteti polis olmak istiyorum.  Benimde bir sorum olacak. Şimdi benim ön 2 dişimi düşün sağ ön dişim ve onun sağındaki dişim üst üste ve ön sağ dişimde siyahımsı bir leke var sonradan oluştu. Sigara lekesi falan değil kullanmıyorum. Ben tel taktırmayı düşünüyorum. Bu yaşta mı diyecek olursanız evet maalesef ki maddi sıkıntılardan dolayı yaptıramadım kısmetse bu sene yaptıracağım. Sözün özü bu tel, bu noksanlıklar benim gidişatımı ne şekilde etkiler. Yani mülakatlarda tel sorun olur mu ya da taktırmazsam sorun olur mu? Bu merakları mı profosyonel ağızlardan duymayı çok isterim. Bu arada bu yazdığım sorunlar konuşmamı hiç bir şekilde etkilemiyor. Çatır çatır konuşuyorum. Sizi seviyorum. Allah herkesin gönlüne göre versin. 

  1. MaSaL dedi ki:

   Merhaba Nur,
   Sorun olmaz. Siz PMYO sınavlarına odaklanın. PMYO hakkında detaylı bilgi almak ve PMYO sınavlarına hazırlanmak için 2014 PMYO Hazırlık E-Kitabına bakabilirsin. Lütfen buraya tıklayınız.

 114. hasan dedi ki:

  mrb ya diş şartlarını okudum tam anlamadımda benim önce 2 dişim toplumda köpek dişi dediğimiz dişerim var ve diğer dişlere oranla biraz önce ve ucu sivri ama hiç bir şeye engel olmuyo ağız kapama açmada ve konuşmada hiç engel yok ve üst tarafta geride oldğu için konuştuğumda görünmüyo ama yakından biri ağızma bakarsa görünür engel olurmu ltfn yardımcı olun ve gözümde kayma var başka sorun yok sorun olurmu ltfn yardımcı olun saygılar…

  1. hasan dedi ki:

   gözü eksik girdimde sadece kayma var hiç bir görme engeli yok göz testinide geçtim 

   1. MaSaL dedi ki:

    Merhaba Hasan,
    Sitemizden 2014 PMYO Göz Şartları Konusuna bakabilirsiniz.

  2. MaSaL dedi ki:

   Merhaba Hasan,
   Engel olmaz. PMYO hakkında detaylı bilgi almak ve PMYO sınavlarına hazırlanmak için 2014 PMYO Hazırlık E-Kitabına bakabilirsin. Lütfen buraya tıklayınız.

 115. ahmet dedi ki:

  merhabalar benim babam şuan cezaevinde , annem iste hayatta değil fakat arkasından açılmış soruşturma dosyası var . annemın ve babamın bu durumu benim polis olmama engel olurmu ? benim hiçbir şekilde sicil kaydım vs falan yok . . 

  1. MaSaL dedi ki:

   Merhaba Ahmet,
   Engel değil. Sitemizda daha önce paylaşmıştık bu konuyu. PMYO hakkında detaylı bilgi almak ve PMYO sınavlarına hazırlanmak için 2014 PMYO Hazırlık E-Kitabına bakabilirsin. Lütfen buraya tıklayınız.

 116. Rumeysa dedi ki:

  Merhaba ben lise son öğrencisiyim ve bu sene polislik sınavına girmek istiyorum fakat yüzümde birçok sivilce ve sivilce izleri var sorun olur mu ? Lütfen yardımcı olun

  1. MaSaL dedi ki:

   Merhaba Rumeysa,
   Geçici izler olduğu için sorun olacağını düşünmüyorum. PMYO hakkında detaylı bilgi almak ve PMYO sınavlarına hazırlanmak için 2014 PMYO Hazırlık E-Kitabına bakabilirsin. Lütfen buraya tıklayınız.

 117. Mehmet Tanrıverdi dedi ki:

  İyi Günler Ben Motor Kazası Yaptım. Sağ Kolumda Belirgin İz Kaldı Ama O Kadar Büyük Degil.Sol Kolumun Pazu Tarafında Çok Küçücük Şekilde 3 Tane Yanık İzi Var. Bir Sorun Olurmu Teşekkürler..

  1. MaSaL dedi ki:

   Merhaba Mehmet,
   Söylediğiniz gibiyse sorun olmaz. Siz PMYO sınavlarına odaklanın. PMYO hakkında detaylı bilgi almak ve PMYO sınavlarına hazırlanmak için 2014 PMYO Hazırlık E-Kitabına bakabilirsin. Lütfen buraya tıklayınız.

 118. harmonica dedi ki:

  iyi akşamlar… sizlere sorularım olacaktı cevaplarsanız sevinirim
  1-lise 1 de kaldım bu bir sorun olur mu engel çıkar mı ? 
  2-gözlük kullanıyorum göz için paylaşımları okudum ama pek anlamadım benim anlıcağım şekilde söylerseniz sevinirim 🙂 sağ 1.75 sol 1.50 problem olur mu ? 
  3-vücudumun (bel kol ve bacaklarda)çatlamalar var bu bir sorun yaratır mı ? şimdiden teşekkür ediyorum 

  1. MaSaL dedi ki:

   Merhaba,
   1 ve 3 sorun oluşturmaz. 2. Sorunuz için ise sitemizde 2014 PMYO Göz Şartları konusuna bakabilirdiniz. Gözünüzden lazer tedavisi olmanız gerekiyor. PMYO hakkında detaylı bilgi almak ve PMYO sınavlarına hazırlanmak için 2014 PMYO Hazırlık E-Kitabına bakabilirsin. Lütfen buraya tıklayınız.

 119. Emre dedi ki:

  merhaba Benim kolumda sadece bitane iz var oda küçükken ağaçtan düşmüştüm sağ kolum altında kalıyo ve uzaktan bellide olmuyo polis olmamda engel varmı arkadaşlar

  1. MaSaL dedi ki:

   Merhaba Emre,
   Sorun olacağını düşünmüyorum. Siz Pmyo sınavlarına odaklanın. PMYO hakkında detaylı bilgi almak ve PMYO sınavlarına hazırlanmak için 2014 PMYO Hazırlık E-Kitabına bakabilirsin. Lütfen buraya tıklayınız.

   1. EMRE dedi ki:

    Çok teşekür ederim efendim o çizik var diye moralimi çok bozuyolardı sağolun 

 120. SERCAN dedi ki:

  merhaba admin elimde istenmeyen nedenlerden dolayı küçük çaplı kesikler var benim için pmyo’ya girmemde sorun yaratır mı birde 5 yaşından kalma ufak bi yanık izi var parmağımda sorun olurmu yardımcı olursan çok sevinirim şimdiden çok teşekkür ederim

  1. MaSaL dedi ki:

   Merhaba Sercan,
   Sorun olacağını düşünmüyorum. PMYO hakkında detaylı bilgi almak ve PMYO sınavlarına hazırlanmak için 2014 PMYO Hazırlık E-Kitabına bakabilirsin. Lütfen buraya tıklayınız.

 121. Turgay dedi ki:

  Merhaba benim dişlerim çürük porselen yaptırmayı düşünüyorum acaba bi engel çıkar mı polislik mülakatlarda ? 

  1. MaSaL dedi ki:

   Merhaba Turgay,
   Kaç adet dişiniz yapılacak yukarıdan sayısına bakabilirsiniz.

 122. erdi dedi ki:

  Evet kupe takiyodum simdi mulakata 5 ay kaldi diye cikardm

  1. MaSaL dedi ki:

   Merhaba Erdi,
   Sorun olmaz.

 123. pelin dedi ki:

  masal bir sorum olacak.Arkadaki azı dişimi çektirdim oraya mı protez yaptırmam gerekiyor?Birde sol elimde çizik var ağaçtan düşmemden dolayı.Ancak bizzat yapılmış gibi durmasına rağmen 5 metre mesafeden belli olmuyor.Bunlar engel teşkil eder mi?Şimdiden teşekkür ederim.

  1. MaSaL dedi ki:

   Merhaba Pelin,
   Her ikisi de sorun olmaz. Siz PMYO sınavlarına başvurun derim. PMYO hakkında detaylı bilgi almak ve PMYO sınavlarına hazırlanmak için 2014 PMYO Hazırlık E-Kitabına bakabilirsin. Lütfen buraya tıklayınız.

 124. erdi dedi ki:

  Masal benim kulagim delik bi  sorun olurmu

  1. MaSaL dedi ki:

   Merhaba Erdi,
   Yönetmelikte öyle bir hüküm görünmüyor. Küpe için delik anlamında söylüyorsunuz değil mi?

 125. hakan dedi ki:

  mrb benım arka iki dişim çürük onları çektirirecem sorum olur mu ikiside arka arkaya orda 3 cm felan boşluk oluşuyor çektirince Şimdiden tsk ler

  1. MaSaL dedi ki:

   Merhaba Hakan,
   Yukarıda gerekli bilgi mevcuttur okursanız sevinirim. PMYO hakkında detaylı bilgi almak ve PMYO sınavlarına hazırlanmak için 2014 PMYO Hazırlık E-Kitabına bakabilirsin. Lütfen buraya tıklayınız.

 126. mehmet dedi ki:

  masaal burda saglam kabul edilir diyor.. kusra bakma senide yoruyoruz biraz….7) İşitme kaybı en fazla B-1,2,3 deki kadar olan kataral, sikatrisiyel, adeziv ya da orta kulağın sklerotik iltihapları, otoskleroz, labirent atrofileri, labirenter hidropslar (işitme fonksiyonunu bozmayan asemptomatik küçük kalker plakaları sağlam kabul edilir)

  1. MaSaL dedi ki:

   Merhaba Mehmet,
   Şartlı sağlam kabul ediyor. Bu konuyu benimle değilde doktorunuzla tartışmanız daha mantıklı olur.

 127. mehmet dedi ki:

  peki o değişik lilkler ne oluyor

  1. MaSaL dedi ki:

   Merhaba Mehmet,
   Tam olarak anlayamadım.

 128. mehmet dedi ki:

  polisllik yalan oldu

 129. Kaan dedi ki:

  ön dişimin ucunda kırık var törpülettirmem gerekli mi bilgilendirirseniz sevinirim

  1. MaSaL dedi ki:

   Merhaba Kaan,
   Yukarıda öyle bir şey yazıyor mu? Okudunuz mu?

   1. Kaan dedi ki:

    Merhaba. Anlayamadım. Siz yardımcı olsanız.

 130. mehmet dedi ki:

  kulak sağlıgı konusunda 1) değişik:RG-14/12/2012-28497) BİR KULAKTA 26-46 db arası işitme  kaybı varken diğer kulakta 60 db üstü işitme kaybı. kabul ediliyormu. ediliyorsa A DİLİMİ NEDİR?

  1. MaSaL dedi ki:

   Merhaba Mehmet,
   B diliminde kalıyor. Elenirsiniz.

 131. mehmet dedi ki:

   MERHABA masal A dilimi derken onu anlamadım işte.. yukarıda yazıyor bu madde

  1. MaSaL dedi ki:

   Merhaba Mehmet,
   B C D diye ayrılmış yukarıda. Gördünüz mü?

 132. mehmetay dedi ki:

  1) (Değişik:RG-14/12/2012-28497) Bir kulakta 26-40 dB arası işitme kaybı varken diğer kulakta 60 dB üstü işitme kaybı.ögrenciliğe kabul olunuyormu??? acil cevağ verirmisisniz?

  1. MaSaL dedi ki:

   Merhaba Mehmet,
   Ne konuda cevap istiyorsunuz.

 133. mehmet dedi ki:

  1) (Değişik:RG-14/12/2012-28497) Bir kulakta 26-40 dB arası işitme kaybı varken diğer kulakta 60 dB üstü işitme kaybı . kabul ediliyormu??? acil cevap verirseniz iyi olur

  1. MaSaL dedi ki:

   Merhaba Mehmet,
   A dilimi ise kabul edilir. Diğerleri kabul edilmez.

 134. sevil dedi ki:

   ben hepsini okudum da birşeyi anlamadım ya da gözümden kaçtı. bu 3 maddede geçen Bir kulağın işitmesi normal olduğu halde diğer kulağın tam sağırlığı engel mi yoksa kabul edilebilir mi? 

  1. MaSaL dedi ki:

   Merhaba Sevil,
   Engel.

 135. erdi dedi ki:

  Merhaba
  Göğsümde 5 cm bir dikis izi var , ama hic ameliyat olmadim başka hic iz falan yok bi sorun teşkil edermi dikis izi vücuduma zarar  vermedi

  1. MaSaL dedi ki:

   Merhaba Erdi,
   Sorun olmaz. Siz PMYO sınavlarına odaklanın. PMYO hakkında detaylı bilgi almak ve PMYO sınavlarına hazırlanmak için 2014 PMYO Hazırlık E-Kitabına bakabilirsin. Lütfen buraya tıklayınız.

 136. serhat dedi ki:

  Birde ilk 2 dis varya onde onlarn yaninda 1 tane carprazlamasina cikmis bi sorun nteskil edermi konusmami falann engellemiyor

  1. MaSaL dedi ki:

   Merhaba Serhat,
   Sorun olmaz. PMYO hakkında detaylı bilgi almak ve PMYO sınavlarına hazırlanmak için 2014 PMYO Hazırlık E-Kitabına bakabilirsin. Lütfen buraya tıklayınız.

 137. serhat dedi ki:

  Abi benim. Kolum da omuzumun cok az altinda 1metreden bile gozukmuyen iz var tamamen tesadüf 3 tane sorun olurmu ama dedigim gibi cok kucuk iz gorsen dalga gecersin bu mu diye

  1. MaSaL dedi ki:

   Merhaba Serhat,
   Sorun olmaz. Siz PMYO sınavlarına odaklanın. PMYO hakkında detaylı bilgi almak ve PMYO sınavlarına hazırlanmak için 2014 PMYO Hazırlık E-Kitabına bakabilirsin. Lütfen buraya tıklayınız.

 138. ABDURRAHMAN dedi ki:

  meraba benim bir dişim kırılıp gitti yani bi tane eksik sorun çıkarmı.? diğer soracağım soruysa her 2 kulağımın zarı delik ama bir tanesi normal duyuyor diğeri orta duyuyor bilgileriniz için şimdiden teşekkür ederim.

  1. MaSaL dedi ki:

   Merhaba Abdurrahman,
   Yukarıda sorduğunuz soruların cevapları yazıyor. Neden okumadan soru sorma gereksinimi duyuyorsunuz anlamıyorum.

 139. ÜLKÜGÜL dedi ki:

  mrb admin,
  ön dişlerimin birinde sarı bir leke war sonradan olmadı diş kemiğinden dolayı öyleymiş,
  temizleyemiyorlar ancsk oraya porselen yaparız diyorlar lütfen yardım et ne yapayımm 🙁 sırf o yuzden hayallerim mahvolacak 

 140. mustafa dedi ki:

  merhaba admin.2014 pmyo kaç erkek alacak bi tahminin var mı ? Teşekkürler.

  1. MaSaL dedi ki:

   Merhaba Mustafa,
   Tahmin için henüz erken. PMYO hakkında detaylı bilgi almak ve PMYO sınavlarına hazırlanmak için 2014 PMYO Hazırlık E-Kitabına bakabilirsin. Lütfen buraya tıklayınız.

 141. Ramazan dedi ki:

  Admin benim üst sağ taraftaki köpek dişim yamuk çaprazlamasına çıkmış. Fakat bende herhangi bir konuşma ve yeme problemi yaratmıyor.Bir sorun çıkarır mı ? Bu arada 32 dişimi göstererek gülmediğim zaman belli olmadığını düşünüyorum 😀 

  1. MaSaL dedi ki:

   Merhaba Ramazan,
   Sorun olmaz. Siz PMYO sınavlarına odaklanın. PMYO hakkında detaylı bilgi almak ve PMYO sınavlarına hazırlanmak için 2014 PMYO Hazırlık E-Kitabına bakabilirsin. Lütfen buraya tıklayınız.

 142. ahmet dedi ki:

  merhba 2014 pomem şartları açıklandımı 

  1. MaSaL dedi ki:

   Merhaba Ahmet,
   Açıklanmadı.

 143. melek dedi ki:

  merhabalar sorumu arastrdım fakat şartlardan anlayamadım kepce kulaklılık sorun mu?

  1. MaSaL dedi ki:

   Merhaba Melek,
   Sorun olacağını sanmıyorum. PMYO hakkında detaylı bilgi almak ve PMYO sınavlarına hazırlanmak için 2014 PMYO Hazırlık E-Kitabına bakabilirsin. Lütfen buraya tıklayınız.

 144. efe dedi ki:

  admin merhaba 2014 yılında tahminen kaç kişi pmyo ya alınır yani tahmini bir değer var mıdır ? Geçen sene az bir netle kaçırmıştım bu sene bir daha hazırlanıyorum.

  1. MaSaL dedi ki:

   Merhaba Efe,
   8 Bin civarı alınır. PMYO hakkında detaylı bilgi almak ve PMYO sınavlarına hazırlanmak için 2014 PMYO Hazırlık E-Kitabına bakabilirsin. Lütfen buraya tıklayınız.

   1. Mücahit dedi ki:

    Merhaba MasaL,

    Ben 2014 Pmyo e-kitabı almıştım.Ancak bir sorunum var sizinle mail üzerinden nasıl iletişime geçebilirim ?

   2. MaSaL dedi ki:

    Merhaba Mücahit,
    Bizimle size şifre gönderdiğimiz mail üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

 145. aye34 dedi ki:

  merhaba,
  sağ kulağım hiç duymuyor sol kulakta problem yok.
  bu durumda pmyo girebilirmiyiz yardımcı olursanız sevinirim.

  1. MaSaL dedi ki:

   Merhaba,
   Yukarıdaki şartları okursanız sevinirim.

 146. emrah dedi ki:

  diş çürükleri ve diş sararması  diş noksanlığına tabimidir..

  1. MaSaL dedi ki:

   Merhaba Emrah,
   Değildir. PMYO hakkında detaylı bilgi almak ve PMYO sınavlarına hazırlanmak için 2014 PMYO Hazırlık E-Kitabına bakabilirsin. Lütfen buraya tıklayınız.

 147. melek dedi ki:

  Kulak kepçesi engel mi?

  1. MaSaL dedi ki:

   Merhaba Melek,
   Sitemizden Sağlık Şartları Yönetmeliğine bakabilirsiniz.

 148. kenan dedi ki:

  2014 PMYO İÇİN YAŞIM BÜYÜK NE YAPMAM GEREKİYOR?
  Geçtiğimiz senelerde yaşı büyük olan adaylar Facebook sayfaları, sanal ortamda imza kampanyaları vb. şeyler yaptılar ama hiç bizim sözümüzü dinlemediler. 2014 PMYO için yaşım nasıl olsa büyük ben giremem bu işten vazgeçiyorum dememek lazım çünkü Polis Akademisi Yönetmelik değişikliği yaparak isterse yaş sınırında değişiklik yapabilir. Bu nedenle sitemizi devamlı takip etmeniz gerekiyor. 2014 PMYO için yaşı büyük olan adaylara tavsiyemiz sitemizin resmi facebook sayfasını beğenerek devamlı takipte kalmaları ve tüm yaşı büyük olan adayları tek bir çatı altında toplamalarıdır. Ayrıca İçişleri Bakanına mesaj atarak (aşağıda linki mevcut), BİMER’e müracaat ederek 2014 PMYO Yaş Sınırının büyültülmesini talep edebilirsiniz. Bunun dışında yapabileceğiniz pek fazla bir şey bulunmuyor.
  Resmi Facebook Sayfamızın linki: https://www.facebook.com/PolisolmakistiyorumCom
  İçişleri Bakanı Mesaj Linki: http://www.icisleri.gov.tr/default.icisleri_bakanamesaj.aspx
  BİMER : ALO 150

 149. zehra dedi ki:

  burunda et ve kemik engel sayılır mı peki ?

  1. MaSaL dedi ki:

   Merhaba Zehra,
   Sorun olmaz. Yinede tedavinizi yaptırın. PMYO hakkında detaylı bilgi almak ve PMYO sınavlarına hazırlanmak için 2014 PMYO Hazırlık E-Kitabına bakabilirsin. Lütfen buraya tıklayınız.

   1. zehra dedi ki:

    ben lise son sınıf öğrencisiyim ama 1997 liyim sorun olur mu?

   2. MaSaL dedi ki:

    Merhaba Zehra,
    Sitemizden 2014 PMYO Yaş Sınırı konusuna bakabilirsiniz.

 150. Hasan dedi ki:

  MERHABALAR BEN HASAN BENİM BİRKAÇ SORUM VAR 1.YAŞIM 17 18 ‘İME GİRİCEM FAKAT POLİS OLMAK İÇİN LİSEYİ BİTİRMEMMİ GEREKİYOR YANİ İLLA LİSE DİPLOMASI ŞARTMI 2.DÜZ LİSEMİ LAZIM MESLEK LİSESİMİ ÇÜNKİ BEN DÜZ LİSEYE GİTTİM 2 DE BIRAKTIM NASIL OLDUYSA LİSE DİPLOMASIVERDİLER YAŞIM KURTARIRMI DİPLOMAYLA OLURMU DÜZMÜ MESLEK Mİ OKUMALIYDIM ÇOK ACİL GEREK ŞİMDİDEN TŞK.

  1. MaSaL dedi ki:

   Merhaba Hasan,
   Diploma Şart.

 151. sevil dedi ki:

  kbb için işitme testimi yapıyorlar

 152. gülcan dedi ki:

  slm ben bu sene lise 2.sınıftayım. sbs puanım dusuk olduğu ıcın polislik sınavını kazanamadam lise bittikten sonra polis olma şansım var mı varsa hangi sınavlara girmem gerekiyor. cevap yazmanız çok ıyı olur çok teşekkürler ayrıca lisede de 2 tane teşekkür belgem var ortalamam da 77.

  1. MaSaL dedi ki:

   Merhaba Gülcan,
   Önce YGS ardından PMYO sınavlarına girmeniz gerekiyor. PMYO hakkında detaylı bilgi almak ve PMYO sınavlarına hazırlanmak için 2014 PMYO Hazırlık E-Kitabına bakabilirsin. Lütfen buraya tıklayınız.

 153. berkay dedi ki:

  Kardeşim mrb. cevap verirseniz çok sevinirim .kulak zarim delik.on saglikta veya intibak sağlıkta bi problem olur mu

  1. MaSaL dedi ki:

   Merhaba Berkay,
   Tabiki sorun olur tedavinize bakın.

   1. berkay dedi ki:

    kardeşim her soruya cevap vermeye caıstıgınızdan dolayı cok tesekkür ederim . su sınavı hayırlısıyla bi kazansak 

 154. nur dedi ki:

  benim burnumda kemer 😀 ameliyt olmadım amelyt izinden elenirim diye napcaz smdi kafam karıştı :p

  1. MaSaL dedi ki:

   Merhaba Nur,
   Sorun olacağını düşünmüyorum. PMYO hakkında detaylı bilgi almak ve PMYO sınavlarına hazırlanmak için 2014 PMYO Hazırlık E-Kitabına bakabilirsin. Lütfen buraya tıklayınız.

 155. Şaban dedi ki:

  okudum ama bişey anlamadım.Benim dişlerimde çürük var birazda yamuk ama konuşmama hiç bi engeli yok.dişlerimdeki çürük 2 dişimde var ve içleri dolgu yapılacak şekilde çukur bi sorun olur mu ?

  1. MaSaL dedi ki:

   Merhaba Şaban,
   Sorun olmaz. Siz PMYO sınavlarına odaklanın. PMYO hakkında detaylı bilgi almak ve PMYO sınavlarına hazırlanmak için 2014 PMYO Hazırlık E-Kitabına bakabilirsin. Lütfen buraya tıklayınız.

 156. bedirhan dedi ki:

  Dislerde cürük war we öndeki  iki disim yamuk ama ck degil konsmaya engel degil bi sknti olurmu ?cevplarsanizsevinirim

  1. MaSaL dedi ki:

   Merhaba Bedirhan,
   Detaylı bilgiyi yukarıda verdik. İncelerseniz sevinirim. PMYO hakkında detaylı bilgi almak ve PMYO sınavlarına hazırlanmak için 2014 PMYO Hazırlık E-Kitabına bakabilirsin. Lütfen buraya tıklayınız.

 157. Selim dedi ki:

  Bendede mert gibi burun kemerim var ve biraz büyük.. kulağımın kepçesi de var ama yana doğru değil sorun olurmu sizce

  1. MaSaL dedi ki:

   Merhaba Selim,
   Dediğim gibi sorun olacağını sanmıyorum. PMYO hakkında detaylı bilgi almak ve PMYO sınavlarına hazırlanmak için 2014 PMYO Hazırlık E-Kitabına bakabilirsin. Lütfen buraya tıklayınız.

 158. Mert dedi ki:

  Merhaba, benim burnumda kemer var ama düzeltilebilir dedi doktor. yukarda yazanlar polis olabilir mi olamaz mı şartları ben tam anlamadım. burnumdaki kemer polis olmama engel mi?

  1. MaSaL dedi ki:

   Merhaba Mert,
   Sorun olacağını düşünmüyorum.

 159. Polis dedi ki:

  2014 pmyo baraj puan tahmını ne zman gelır acaba ?

  1. MaSaL dedi ki:

   Merhaba,
   Her yol olduğu gibi nisan ayında açıklanır.

 160. 42li dedi ki:

  arkadaşlar dişler o kadar onemlı degıl bendede bıraz yamukluk var kazandm kusursz ınsan mı var?

 161. taner dedi ki:

  dişler tam ama biraz yamukluk var ne olur?

  1. MaSaL dedi ki:

   Merhaba Taner,
   Yukarıdaki bilgileri okudunuz mu?

 162. Samet dedi ki:

  Admlar sanki manken alıyo oku oku bitmiyo be 🙂

 163. Mirza dedi ki:

  Hocam benim alt cenem ileride konusurken sikinti yok.belli olmuyor pek. Sansim var

  1. MaSaL dedi ki:

   Merhaba Mirza,
   Yukarıda gerekli bilgiler yazmaktadır.

 164. eren dedi ki:

  admin bende 8 tane dolgu var sorun olurmu

  1. MaSaL dedi ki:

   Merhaba Eren,
   Yukarıdaki yazımızı okursanız sevinirim.

 165. hamide bolat dedi ki:

  benim yüzümde ben var ve bazı dişlerimde yamuk bişe olurmu

  1. MaSaL dedi ki:

   Merhaba Hamide,
   Sorun olmaz. Siz PMYO sınavlarına odaklanın. PMYO hakkında detaylı bilgi almak ve PMYO sınavlarına hazırlanmak için 2014 PMYO Hazırlık E-Kitabına bakabilirsin. Lütfen buraya tıklayınız.

 166. murat dedi ki:

  masal polis akademisi sınavları hakkında biraz bilgi verir misin ?

  1. MaSaL dedi ki:

   Merhaba Murat,
   Sitemizden Polis Akademisi bölümüne bakarak bilgi alabilirsiniz.

 167. Eren dedi ki:

  ADMİN YUKARDA DOLGU ELENME SEBEBİ DEĞİL DEMİŞSİN AMA BENİM NEYAZIKKİ 8 TANE DOLGUM VAR ACABA SORUN OLURMU ÇOK OLDUGU İÇİN TEKRAR SORUYORUM BİDE BU DOLGULAR ÇÜRÜKTEN SAYILMAZ DİMİ ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER 🙂

  1. MaSaL dedi ki:

   Merhaba Eren,
   Sorun olmaz. 1 de olsa 20 de olsa engel bir durum değil. Önemli olan eksik dişinizin olması. PMYO hakkında detaylı bilgi almak ve PMYO sınavlarına hazırlanmak için 2014 PMYO Hazırlık E-Kitabına bakabilirsin. Lütfen buraya tıklayınız.

 168. Kerem dedi ki:

  Merabalar benim burnum yamuk ve sagdaki delikten fazla nefes alıp veremiyorum bundan sorun cıkarmı yada ameliyat olsam sonrasında sorun cıkarmı Teşşekürller 

  1. MaSaL dedi ki:

   Merhaba Kerem,
   Sitemizden Sağlık Şartları Yönetmeliğine bakabilirsiniz.

 169. Halime dedi ki:

  Merhaba MasaL, ben 1997 doğumluyum polisliğe hazırlanıyorum ve gerçekten bu meslekte olmak istiyorum boyum 1.75 çevremdekiler polisliğe çok uygun olduğumu söylüyor fakat şunu merak ediyorum benim sözal derslerim gayet iyidir ama sayısal derslerde temelim olmadığı için zorlanıyorum ama şuan lise 3 gidiyorum ve yavaş yavaş matematiğe hazırlanıyorum merak ettiğim nokta şu matematik çok az yapsam sözal derslerle polisliğe girebilirmiyim yada bayan polis adayları ortalama kaç net yaparak girebilir? Şimdiden teşekkür ediyorum.

  1. MaSaL dedi ki:

   Merhaba Halime,
   Sitemizde yayınlanan 2014 PMYO Hazırlık E-Kitabı size matematik yapmanızda yardımcı olacaktır. Siz 90 net yapmaya çalışın. PMYO hakkında detaylı bilgi almak ve PMYO sınavlarına hazırlanmak için 2014 PMYO Hazırlık E-Kitabına bakabilirsin. Lütfen buraya tıklayınız.

 170. bruak dedi ki:

  ön 3 diş protez sorun olurmu yukarda tek demiş ?

  1. MaSaL dedi ki:

   Merhaba Burak,
   Yukarıdaki bilgileri okursanız sevinirim.

 171. NURİ dedi ki:

  Polis akademisiyle Güvenlik bilimleri fakültesi aynı kurumlar mı

  1. MaSaL dedi ki:

   Merhaba Nuri,
   Evet aynı kurumlar.

 172. Mustafa dedi ki:

  admin dolgu ile ilgili birşey yok dolgu hakkında bilgi verirmisin ?

  1. MaSaL dedi ki:

   Merhaba Mustafa,
   Dolgu ile ilgili bilgi olmaması elenme sebebi olmamasıdır.

 173. qurcu dedi ki:

  benim ön alt dişlerim biraz yamuk . bu sorun yaratır mı?

  1. MaSaL dedi ki:

   Merhaba,
   Yukarıda gerekli bilgiler mevcuttur. Lütfen doktorunuza danışınız. PMYO hakkında detaylı bilgi almak ve PMYO sınavlarına hazırlanmak için 2014 PMYO Hazırlık E-Kitabına bakabilirsin. Lütfen buraya tıklayınız.

   1. qurcu dedi ki:

    anlamadığımdan soruyorum zaten.yukarıda diş doktorunun anlayacağı şeyler yazıyor.bilsek sormayız herhalde dimi. 😀

   2. MaSaL dedi ki:

    Merhaba,
    Bizde doktor olmadığımızı yukarıda yazmıştık. Doktorunuza danışınız yazmıştık. 🙂 Sanırım okumadınız!

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir