2015 PMYO Göz Şartları

Pmyo MaSaL
sponsorlu reklam
2015 PMYO Göz Şartları

2015 PMYO Göz Şartları

Arkadaşlar 2015 PMYO alımları ile ilgili o kadar çok yazılacak bilgi var ki nereden başlasam bilemiyorum. Sizin sorularınıza cevap olarak makale yazmaya devam ediyorum. Bu konumuzda sizlere 2015 PMYO alımlarında hangi göz şartlarının arandığı konusunda bilgi vermeye çalışacağım.

Sitemizi takip eden 2015 Pmyo adaylarının daha önceden bildiği gibi geçtiğimiz senelerde Emniyet Genel Müdürlüğü Sağlık Şartları Yönetmeliği değişti. Peki bu değişiklik neleri kapsıyordu? Değişiklik ile artık lazer tedavisi görmüş kişiler Pmyo Mülakatlarına başvuruda bulunabilecek. İsterseniz Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinin gözle ilgili tam metnini paylaşalım ve üzerinde anlatalım.

Öncelikle şunu bilmeniz gerekiyor ki 2015 Pmyo Mülakatlarına gözünüz bozuk veya aşağıdaki hükümleri taşımasa bile başvurabilirsiniz. Yani gözünüzle ilgili sıkıntınız varsa bu 2015 Pmyo sınavına başvurmanıza engel bir durum değil. Ancak eğer gözünüzdeki sıkıntı aşağıdaki yönetmelik hükümlerinden A dilimi dışındaki hükümlere giriyorsa PMYO sağlık raporu alırken elenirsiniz. Bizim size tavsiyemiz sitemize yorum yapmak yerine aşağıdaki hükümlerin çıktısını alarak bir göz doktoruna danışmanızdır. Bizim işimiz sizlere sadece bilgi vermek ve sizleri bilgilendirmektedir. Nitekim kadromuzda Göz doktoru olmadığından dolayı gözünüzle ilgili herhangi bir yorum yapamayız.

PMYO (Polis Meslek Yüksek Okulu) hakkında hiç bir yerde bulunmayan bilgiler almak ve PMYO sınavlarına PROFESYONEL olarak hazırlanmak istiyorsanız hemen Google Play’den PMYO HAZIRLIK PRO uygulamamızı buraya tıklayarak cep telefonunuza veya tabletinize indirebilirsiniz.

IV- GÖZ HASTALIKLARI

A)

(Ek cümle:RG-27/10/2010-27742) Görme ve diskromotopsi muayenesinde lens kullanılmasına izin verilmez. (Yani lensle mülakatlara ve sağlık raporuna giremezsiniz.)

1) Bu siteme ait konjenital anomali, kronik ve ilerleyici hastalığı bulunmayacaktır.

2) İshiara kitabı ile yapılan muayenede parsiyel veya total diskromatopsi (renk körlüğü) bulunmayacaktır.(Kısmi renk körlüğü gibi yorumlar yapmayınız. Renk körü olanlar elenirler. Eğer renk körü olup olmadığınızı bilmiyorsanız lütfen buraya tıklayarak renk körü olup olmadığınızı test ediniz.)

3) Göz ve göz ekleri tam ve sağlam olacaktır. (Mülga ibare:RG-14/12/2012-28497) (…) (Eskiden bu hükümde herhangi bir lazer operasyonu geçirmemiş olmak yazıyordu. 2012 yılında yapılan değişiklik ile bu kaldırılmış ve artık lazer tedavisi olanlar girebiliyorlar.)

4) Göz ve göz eklerine ait eşkal belirleyici kalıcı sekel bulunmayacaktır. (Herhangi bir leke vb. iz bulunmayacak)

5) Polis Kolejine alınacak öğrencilerde; görme her iki gözde ayrı ayrı ihtilafsız tam olacaktır.(Bu hüküm PMYO için değildir.)

6) (Değişik:RG-26/09/2007-26655) Polis Meslek Yüksek Okuluna alınacak öğrencilerde; görme her iki gözde ayrı ayrı myoplarda; (sferik + silendirik) – 1 Diyoptri ve hipermetroplarda + 1 Diyoptriyi geçemez. Mixt astigmatlarda transpozisyon sonrası değerlere göre işlem yapılır. Düzeltmeden(Mülga ibare:RG-14/12/2012-28497) (…) sonra sadece gözlerden birinin görme gücü en az 7/10 ve her iki gözde görme güçleri toplamı en az 16/20 olmak zorundadır. Gözlük camı veya lens ile yapılan tashihtir. (Mülga ibare:RG-14/12/2012-28497) (…) (Gözleriniz yukarıda yazdığı gibi +-1 dereceden fazla ise gözlük veya lens ile düzeltme kabul edilmiyor. Lazer tedavisi olmanız gerekiyor ve lazer tedavisinden sonra görme gücü en az 7/10 ve her iki gözde görme güçleri toplamı en az 16/20 olmak zorunda.)

7) (Değişik:RG-26/09/2007-26655) Güvenlik Bilimleri Fakültesi, Fakülte ve Yüksek Okul lisans programı ile polis meslek eğitim merkezi müdürlüğüne alınacak öğrencilerde refraksiyon kusuru her iki gözde ayrı ayrı myoplarda; (sferik + silendirik) – 2 Diyoptri ve hipermetroplarda + 1 Diyoptriyi geçemez. Mixt astigmatlarda transpozisyon sonrası değerlere göre işlem yapılır. Düzeltmeden önce (Mülga ibare:RG-14/12/2012-28497)(…) sonra sadece gözlerden birinin görme gücü en az 7/10 ve her iki gözde görme güçleri toplamı en az 16/20 olmak zorundadır. Gözlük camı veya lens ile yapılan tashihtir. (Mülga ibare:RG-14/12/2012-28497)(…) (Bu hüküm Pomem ve Polis Akademisi adaylarını ilgilendiriyor.)

Gözünüzün rahatsızlığı aşağıdaki dilimlere giriyorsa elenirsiniz!

B)

1) (Değişik:RG-27/10/2010-27742) Camlarla düzeltildikten sonra, bir gözün görme gücü 2/10′ dan aşağı olmamak kaydı ile her iki gözün görme dereceleri toplamının; 16/20 ile 8/20 (dahil) arasında olması.

2) Görmeyi bozmayan kronik konjonktivit ve blefaritler.

3) (Değişik:RG-14/12/2012-28497) Bir veya iki gözde santral görmeyi bozmayan pitozisler ve ameliyatları.

4) (Mülga:RG-27/10/2010-27742)

5) Görme derecesi B-1 kadar olan kornea, konjonktiva ve kapaklarda sikatris bırakmış hastalıklar ve trahom sekelleri.

6) Bir veya iki gözde göz yaşı yolları ve kesesi deformiteleri ve fonksiyon bozukluklarına bağlı göz yaşarmaları.

7) (Değişik:RG-14/12/2012-28497) Görme derecesi B-1 kadar olan şaşılıklar ve şaşılık ameliyatları.

8) Bir gözde tek kasın paralizisi.

9) Görme derecesi B-1 kadar olan nistagmuslar.

10) Camlarla düzeltildikten sonra görme derecesi B-1 kadar olan kornea, lens ve vitreusun kesafetleri, göz tabakalarının çeşitli şekil bozuklukları, hastalıkları ve sekeller.

11) Camlarla düzeltildikten sonra görme derecesi B-1 kadar olan bir veya iki gözde psödofaki. (ameliyatla lens ekstraksiyonu + göz içi lens implantasyonlusu)

12) (Değişik:RG-27/10/2010-27742) Camlarla düzeltildikten sonra görme derecesi B-1 kadar olan bir veya iki gözde geçirilmiş vitreoretinal cerrahi.

13) Görmesi tashihle B-1 kadar olan keratorefraktif ameliyat geçirmiş olanlar.

14) (Mülga:RG-27/10/2010-27742)

15) (Değişik:RG-27/10/2010-27742) Bir gözde 7 diyoptriyi geçmemek kaydıyla, her iki göz refraksiyon kusuru toplamı 14 diyoptriye kadar (14 hariç) olan miyopi, hipermetropi ve astigmatizmalar. Belirtilen diyoptrilerle elde edilen görme derecesi B-1 kadar olmalıdır.

Not: Astigmatizmalarda, iki göz arasındaki refraksiyon kusuru toplamında, refraksiyon kusuru yüksek olan meridyenler esas alınır.

16) (Mülga:RG-27/10/2010-27742)

17) Görme derecesi B-1 kadar olan koroidea, retina ve görme sinirleri hastalıklarının sekelleri, şekil bozuklukları.

18) Görme yolları ve retina patolojileri nedeniyle görme dereceleri B-1 kadar olan görme alanının; bir gözde 2/3 ten az ya da her iki gözde 1/2 den az kaybı. (kinetik perimetri ile)

19) Reaksiyon göstermeyen orbita yabancı cisimleri.

20) Tedaviden sonra görme derecesi B-1 kadar olan bulbusun, adnexlerin ve orbitanın (Ek ibare:RG-14/12/2012-28497) iyi huylu tümörleri ve ekzoftalmiler.

21) (Mülga:RG-27/10/2010-27742)

22) Bir veya iki gözün retina ve retina damarlarında patolojik değişiklikler göstermeyen retina kanamaları. (görme derecesi B-1 kadar olmak şartı ile)

23) Bir veya iki gözde fonksiyonel bozukluk yapmamış glokom veya glokom ameliyatlısı. (görme derecesi B-1 kadar olmak şartı ile)

C) 

1) (Değişik:RG-27/10/2010-27742) Camlarla düzeltildikten sonra her iki gözün görme dereceleri toplamının 8/20 – 4/20 arasında olması. (8/20 ve 4/20 hariç)

2) Camlarla düzeltildikten sonra bir gözün görme derecesinin 7/10 ile tam arasında olduğu halde, diğer gözün görme derecesinin 1/10 olması.

3) (Mülga:RG-27/10/2010-27742)

4) (Değişik:RG-27/10/2010-27742) Bir veya iki gözde görme derecesi C-1,2 kadar olan tedaviye dirençli kronik blefarit ve konjonktivitler.

5) Bir veya iki gözde santral görmeyi bozan ve cerrahi tedavi ile sonuç alınmayan pitozisler.

6) Bir veya iki gözde göz hareketlerine ileri derecede engel olan, cerrahi tedavi ile düzeltilemeyen, görme derecesi C-1,2,3 kadar olan semblefaronlar.

7) Görme derecesi C-1,2,3 kadar olan bir veya her iki göz kapaklarında şekil bozuklukları, noksanlıkları ve lagoftalmi.

8) Görme derecesi C-1,2,3 kadar olan kornea, konjonktiva ve kapaklarda sikatris bırakmış hastalıklar ve trahom sekelleri.

9) Her iki gözde dakrio-sistorinostomi ameliyatından istifade etmemiş göz yaşarması veya her iki göz yaşı kesesinin ameliyatla alınmış olması.

10) Fovea dışı fiksasyonu olan ve görme derecesi C-1,2,3 kadar olan şaşılıklar.

11) Her iki gözde birer veya tek gözde birden fazla kas paralizileri. (sekel halinde)

12) Görme derecesi C-1,2,3 kadar olan nistagmuslar.

13) Camlarla düzeltildikten sonra görme derecesi C-1,2,3 kadar olan kornea, lens ve vitreusun kesafetleri, göz kapaklarının çeşitli şekil bozuklukları ve sekelleri.

14) Camlarla düzeltildikten sonra görme derecesi C-1,2,3 kadar olan bir veya iki gözde lens yokluğu (operatuvar ve başka nedenlerle)

15) Camlarla düzeltildikten sonra görme derecesi C-1,2,3 kadar olan bir veya iki gözde psödofaki.

16) Camlarla düzeltildikten sonra görme derecesi C-1,2,3 kadar olan bir veya iki gözde vitrektomi ameliyatı.

17) Camlarla düzeltildikten sonra keratorefraktif ameliyat geçirmiş, görmesi tashihle C-1,2,3 kadar olanlar.

18) Her iki gözde ayrı ayrı 7-11 diyoptrilik (7 dahil 11 dahil) miyopi, hipermetropi ve astigmatizmalar.

Not: Mixt astigmatizmalarda iki eksen arasındaki fark dikkate alınır.

19) (Değişik:RG-27/10/2010-27742) Her iki göz refraksiyon kusuru toplamı 22 diyoptriye kadar (22 dahil) olan miyopi, hipermetropi ve astigmatizmalar.

Not: Astigmatizmalarda, iki göz arasındaki refraksiyon kusuru toplamında, refraksiyon kusuru yüksek olan meridyenler esas alınır.

20) (Mülga:RG-27/10/2010-27742)

21) Görme derecesi C-1,2,3 kadar olan koroidea, retina ve görme sinirleri hastalıklarının sekelleri, şekil bozuklukları.

22) Görme yolları veya retina patolojileri nedeniyle görme dereceleri C-1,2,3 kadar olan ve görme alanı kaybının bir gözde 2/3 ve üstü ya da iki gözde ayrı ayrı 1/2 ve üstünde olması. (kinetik perimetri ile)

23) Gözde veya orbitada şekil ve fonksiyon bozukluğu yapmış orbita yabancı cisimleri. (görme derecesi C-1,2,3 kadar olması kaydı ile)

24) Tedaviden sonra görme derecesi C-1,2,3 kadar olan bulbusun, adnekslerinin ve orbitanın tümörleri ve ekzoftalmiler.

25) (Mülga:RG-27/10/2010-27742)

26) Bir gözde retina ve retina damarlarında patolojik değişikliklerle birlikte görülen retina kanaması. (görme derecesi C-1,2,3 kadar olan)

27) Bir veya iki gözde glokom veya glokom ameliyatlısı. (tedaviden sonra görme derecesi C-1,2,3 kadar olan)

D)

1) (Değişik:RG-27/10/2010-27742) Camlarla düzeltildikten sonra her iki gözün görme dereceleri toplamının 4/20-2/20 arasında olması. (4/20 ile 2/20 dahil)

2) Camlarla düzeltildikten sonra görme derecesi D-1 kadar olan korneayı kısmen veya tamamen örten semblefaronlar.

3) Camlarla düzeltildikten sonra görme derecesi D-1 kadar olan kornea, konjonktiva ve kapaklarda skatris bırakmış hastalıklar ve trahom sekelleri.

4) İki gözde ayrı ayrı, birden fazla kas paralizileri.

5) Görme derecesi D-1 kadar olan nistagmuslar.

6) Camlarla düzeltildikten sonra görme derecesi D-1 kadar olan kornea, lens, vitreus kesafetleri, göz tabakalarının şekil bozuklukları, hastalıkları ve sekelleri.

7) Camlarla düzeltildikten sonra görme derecesi D-1 kadar olan tek veya iki gözde lens yokluğu.

8) Camlarla düzeltildikten sonra görme derecesi D-1 kadar olan bir veya iki gözde psödofaki.

9) Camlarla düzeltildikten sonra görme derecesi D-1 kadar olan bir veya iki gözde vitrektomi ameliyatlıları.

10) Görme derecesi ne olursa olsun her iki gözde ayrı ayrı 11 diyoptriyi aşan miyopi, hipermetropi veya astigmatizmalar. (11 hariç)

11) Görme derecesi ne olursa olsun, her iki göz refraksiyon kusuru toplamı 23 diyoptri (23 dahil) üzerinde olan miyopi, hipermetropi veya astigmatizmalar.

12) (Değişik:RG-27/10/2010-27742)

13) (Değişik:RG-14/12/2012-28497) Bir gözün protez tatbiki olacak şekilde çıkarılması (Enükleasyon) veya tam atrofisi veya harabiyeti neticesi tam körlüğü.

14) Görme yolları ve retina patolojileri nedeniyle görme derecesi ne olursa olsun görme alanı kaybı her iki gözde 2/3 ve üstünde olması. (kinetik perimetri ile)

15) Camlarla düzeltildikten sonra görme derecesi D-1 kadar olan orbitada şekil ve fonksiyon bozukluğu yapmış orbita yabancı cisimleri.

16) Camlarla düzeltildikten sonra görme derecesi D-1 kadar olan; bulbusun, adnekslerin ve orbitanın tedavi ve ameliyatla iyileşmesi imkansız kötü huylu tümörler.

17) Bir veya iki gözde retina dekolmanı. (tedavi ve ameliyattan sonra görme derecesi D-1 kadar olan)

18) Her iki gözde vitreus, retina damarlarında organik ve anatomik bozukluklarla birlikte iki veya daha fazla tekrarlayan göz içi kanamaları. (görme derecesi ne olursa olsun)

19) Camlarla düzeltildikten sonra görme derecesi D-1 kadar olan bir veya iki gözde glokom veya glokom ameliyatlısı.

20) Kişinin gece karanlığında kendisini sevk ve idare etmesine engel olacak derecede ışık hissi noksanlığı husule getiren retina ve koroideanın herediter, organik ve tedavisi olanaksız hastalıkları. (retinit pigmenter, yaygın korioretinit sekelleri ve benzeri)

E) (Değişik:RG-27/10/2010-27742) Herhangi bir göz hastalığı nedeniyle hiçbir hizmet sınıfında çalışamayacak duruma gelenler. İki gözün tam körlüğüne neden olan veya bir ya da iki gözün görme hissini ziya hissi derecesine düşüren tedavisi imkansız organik hastalıklar.

Sosyal Ağlarda Paylaş

{MaSaL}

“2015 PMYO Göz Şartları” üzerine 76 yorum

 1. Ismail dedi ki:

  Sağ gözümde sasilik var elenir miyim

 2. muhammed dedi ki:

  göz derecem sağ 2.75,sol 2.5

  lazer ameliyatı olup,polis özel harekat olmak istiyorum.kabul edilir miyim

 3. mehmet dedi ki:

  Mülakata sakalı kesmeden girsek sorun olurmu

  1. Mavi dedi ki:

   Sorun olur.

 4. Yunus dedi ki:

  Mrb benim höz derecem sag göz 3.5 astirimat sol göz 4 miyop sorun olurmu

  1. MaSaL dedi ki:

   Merhaba,
   Polislikle ilgili sorularını Buraya Tıklayarak Polis Forumlarımızda sorabilirsiniz.

 5. mücahit dedi ki:

  sağ gözüm 1.50 sol 1.25 hipermetropum sorun olur mu?

  1. MaSaL dedi ki:

   Merhaba,
   Polislikle ilgili sorularını Buraya Tıklayarak Polis Forumlarımızda sorabilirsiniz.

 6. Gül dedi ki:

  Hocam sol 1.50 miyop, sağ 2.50 astigmat lazer gerekirmi Pomem için

  1. MaSaL dedi ki:

   Merhaba,
   Polislikle ilgili sorularını Buraya Tıklayarak Polis Forumlarımızda sorabilirsiniz.

 7. Bozkur Arslan dedi ki:

  Sağ gözümde sıkıntı yok sol gözümde tembellik var %60 görüyorum yani %40 tembellik var özel harekarçı olabilir miyim bide dayımın oğlu özel harekatçıydı şehit olmuştu bana bi yararı olabilir mi ?

  1. MaSaL dedi ki:

   Merhaba,
   Polislikle ilgili sorularını Buraya Tıklayarak Polis Forumlarımızda sorabilirsiniz.

 8. Batur Alp dedi ki:

  Sağ gözüm 0.75 sol gözüm 2.50 hipermetrop doktorum bana lazer tedavisi olamassın gözün uygun değil dedi yorumları okudum ve 2 gözündede miyop olanlar lazer olabilirsiniz demişsiniz sizce ben lazer tedavisi alabilir miyim özel harekatçı olmak istiyorum özel harekatçılardada göz derecesi aynı mıdır teşekkürler.

  1. MaSaL dedi ki:

   Merhaba,
   Polislikle ilgili sorularını Buraya Tıklayarak Polis Forumlarımızda sorabilirsiniz.

 9. Deniz K. dedi ki:

  Merhabalar benim sol göz 0.5 miyop, sağ göz 1.25 miyop 2.5 astigmat var sorun olur mu acaba şuan sağ göz için gözlük kullanıyorum.Gozluk olmadan sağ gözle bulanik görüyorum.Sol gözde hiç sıkıntı yok.Yardiminizi bekliyorum.

  1. MaSaL dedi ki:

   Merhaba,
   Polislikle ilgili sorularını Buraya Tıklayarak Polis Forumlarımızda sorabilirsiniz.

 10. deniz dedi ki:

  benim sağ 3 sol 4.5 ama18 yaşına girmeden lazer tedavisi yapmıyorlar yani demem o ki ben aralık doğumluyum mülakatlar ağustos ayında oluyor yani lazer ameliyatı olamıyorum numaram yüksek olmasına rağmen bir sol gözüm %100 yani 10\10 sağ gözüm ise 6/10 görüyor bunun toplamı 16/20 olduğu için mülakattan geçermiyim

  1. MaSaL dedi ki:

   Merhaba,
   Polislikle ilgili sorularını Buraya Tıklayarak Polis Forumlarımızda sorabilirsiniz.

 11. alpereno07 dedi ki:

  Merhaba benim sol gözümde göz tembelliği var numarası 2 sağ gözüm 0.50 sorun olur mu ? elerler mi ?

  1. MaSaL dedi ki:

   Merhaba,
   Polislikle ilgili sorularını Buraya Tıklayarak Polis Forumlarımızda sorabilirsiniz.

 12. Ebru dedi ki:

  Merhaba bnde polislik cok istiyorum fakat gozluk kullaniyorum ve derecesi epey fazla 1.85 civari ve gozumde kayma var bnm girme imkanım kesinlikle sifır degil mi ? 🙁

  1. MaSaL dedi ki:

   Merhaba,
   Polislikle ilgili sorularını Buraya Tıklayarak Polis Forumlarımızda sorabilirsiniz.

 13. rıza dedi ki:

  bende polis olmak istiom ve gözüm bozuk lazer tedavisi olursam sorun olurmu

  1. MaSaL dedi ki:

   Merhaba,
   Polislikle ilgili sorularını Buraya Tıklayarak Polis Forumlarımızda sorabilirsiniz.

 14. rıza kaan dedi ki:

  ben 12 yasındayım bende polis olmak istiyorum bnımde gozlerım bozuk lazer tedavisi olursam herhangi sorun olurmu

  1. MaSaL dedi ki:

   Merhaba,
   Polislikle ilgili sorularını Buraya Tıklayarak Polis Forumlarımızda sorabilirsiniz.

 15. Görkem dedi ki:

  Sag ve sol gözümde 1.50 miyop var, okulda okuyan amcaoglum sorin olmaz dedi, ancak yine de sormakts yarar var. Sizce lazer tedavisine basvurmak gerekir mi ?

  1. MaSaL dedi ki:

   Merhaba,
   Polislikle ilgili sorularını Buraya Tıklayarak Polis Forumlarımızda sorabilirsiniz.

 16. Yakup dedi ki:

  Bende astigmat var uzaktaki küçük harfleri bulanık görme, sağ 1 sol 1,5 sence pomem e girebilirmiyim. gözlük kullanıyorum sıkıntı olur mu ?

  1. MaSaL dedi ki:

   Merhaba,
   Polislikle ilgili sorularını Buraya Tıklayarak Polis Forumlarımızda sorabilirsiniz.

 17. selin dedi ki:

  merhaba.sag gözüm 1.00 sol gözüm 0.50 uzagı okumakta zorlanıyorum mulakatlarda ne derece uzagı okutuyorlar ve lazer yapmam gerekiyor mu 

  1. MaSaL dedi ki:

   Merhaba,
   Polislikle ilgili sorularını Buraya Tıklayarak Polis Forumlarımızda sorabilirsiniz.

 18. ridi dedi ki:

  Merhaba sadece sol gözümde 1 miyop var sorun olur mu sizce

 19. Ersin dedi ki:

  Ben geçen sene mülakata gözlükle gittim hiç bir sorun olmadı admin burda soranlara direk ameliyat diyorsunuz  Admin bey.

  1. MaSaL dedi ki:

   Merhaba Ersin,
   Yönetmelik çok açık gözlük ve lens tahsistir.

 20. büşra dedi ki:

  mülakatlarda göz muayenesine lens ile katılsak anlarlar mı yani bakıyorlar mı?

  1. MaSaL dedi ki:

   Merhaba Büşra,
   Bizce lensle katılmayın. Lens ve Gözlük tahsistir.

 21. gözde dedi ki:

  Merhaba benim göz ölçumum ayrı ayrı 1.5 ama doktor 0.75 gozluk verdi onu kullanıyorum engel olur mu acaba

  1. MaSaL dedi ki:

   Merhaba Gözde,
   Problem olacağını düşünmüyorum. Sınırı çok az geçiyor.

 22. Kemal şencan dedi ki:

  Sayın admin bey sorum şu:Yukarıdakileri okudum ama anlamadım konu şudur:görme her iki gözde ayrı ayrı myoplarda; (sferik + silendirik) – 1 Diyoptri ve hipermetroplarda + 1 Diyoptriyi geçemez. Mixt astigmatlarda transpozisyon sonrası değerlere göre işlem yapılır. Düzeltmeden sonra sadece gözlerden birinin görme gücü en az 7/10 ve her iki gözde görme güçleri toplamı en az 16/20 olmak zorundadır. Gözlük camı veya lens ile yapılan tashihtir. Tam bu noktada ne demek istiyorlar.Benim gözlük numaram ayrı ayrı 1.5 derece miyop ben bu sınırlamalara takılıyor muyumSorumu cevaplandırırsanız sevinirim.

  1. MaSaL dedi ki:

   Merhaba Kemal,
   tabiki takılıyorsunuz. Doktorunuzada danışabilirdiniz. Lazer tedavisi olabilirsiniz. PMYO hakkında detaylı bilgi almak ve PMYO sınavlarına hazırlanmak için 2015 PMYO Hazırlık E-Kitabına bakabilirsin. Lütfen buraya tıklayınız.

 23. esin dedi ki:

  Merhaba benim her iki gözüm 2 miyopluk var acaba sorun olur mu?

  1. MaSaL dedi ki:

   Merhaba Esin,
   Lazer tedavisi olabilirsiniz.

 24. sedat dedi ki:

  mrb benim sağ gözüm 1.25 sol gözüm 1.25 sorun olur mu? Lazer tedavisi olsam sorun olur mu ?

  1. MaSaL dedi ki:

   Merhaba Sedat,
   Lazer tedavisi olabilirsiniz sorun olmaz. Ama çokta sınırı geçmiş sayılmazsınız. Karar sizin.

 25. Aynur dedi ki:

  1 ay önce göz kontrolüne gittim sağ gözüm 5.25, sol gözüm  0.5 çıktı polisliğe engel olur mu ? Engel oluyorsa ne yapmam lazım ?? Lütfen cevap verirseniz sevinirim.

  1. MaSaL dedi ki:

   Merhaba Aynur,
   Lazer tedavisi olmanız gerekiyor. PMYO hakkında detaylı bilgi almak ve PMYO sınavlarına hazırlanmak için 2015 PMYO Hazırlık E-Kitabına bakabilirsin. Lütfen buraya tıklayınız.

 26. Merve dedi ki:

  Merhaba ,
  benim sağ gözde 2.75 solda 2.50 miyopi var ama eğer sınavı geçebilrisem lazer olucam eğer form’a göz derecemi yazarsam direkt elenmezmiyim bu yüzden ben form’derecemi düşük yazsam sonrasında sıkıntı olurmu cevap verirseniz çok sevinirim 🙂

  1. MaSaL dedi ki:

   Merhaba Merve,
   Lazer tedavisini hemen olmanızı tavsiye ederiz. Mülakatlarda ön sağlıkta elenmeyin sonra.

 27. hfk dedi ki:

  göz derecelerim 2.75(sol)-3.00(sağ) sorun olur mu?

  1. MaSaL dedi ki:

   Merhaba,
   Lazer tedavisi olmalısınız.

 28. Mücahit dedi ki:

  Merhaba Masal,

  Benim gozumun biri 1.25 digeri ise 0.75 . Iki gozun toplami 2 dereceyi gecince mi sıkınti oluyor ?
  Tesekkurler. 🙂

  1. MaSaL dedi ki:

   Merhaba Mücahit,
   Tek bir göz 1 dereceyi geçmeyecek. Ama çok üzerinde olmadığı için sorun olacağını düşünmüyorum.

 29. yilmax dedi ki:

  Sa benim gözümde alerji var cok sulaniyor gecebilir miyim ?

  1. MaSaL dedi ki:

   Merhaba,
   Geçici bir rahatsızlık olduğu için sorun olacağını düşünmüyorum.

 30. yilmax dedi ki:

  Merhaba benim gözümde alerji var ve cok yasariyor nolur gecer miyim sizce ?

  1. MaSaL dedi ki:

   Cevaplamıştık.

 31. muhammed dedi ki:

  Benim sağ gözüm 1 numara miyop, sol gözüm 0.50 miyop. Pmyo için 1 numara dahil mi?

  1. MaSaL dedi ki:

   Merhaba Muhammed,
   Evet dahil. Yani sorun yok.

 32. ömer dedi ki:

  Göz cizdirilmesi mülakattan önce mi olmalı sınavı kazandıktan sonramı

  1. MaSaL dedi ki:

   Merhaba Ömer,
   Mülakattan önce olması yararınıza olur.

 33. dante dedi ki:

  Ayak sorunlarını da paylasirmisinz

  1. MaSaL dedi ki:

   Merhaba,
   2015 PMYO Sağlık Şartları komple paylaşacağız. İçeriğinde ne yapmanız gerektiğini yazacağız. Ayak kısmına siz bakarsınız.

 34. pelin dedi ki:

  Ya ama enazin dan bir bilgi verin nasıl birsınav olacak

  1. MaSaL dedi ki:

   Cevaplamıştık.

 35. pelin dedi ki:

  Abi iç güvenlik paketi ile pmyo mezunları nasıl bir sınava tabi tutulacaklar sözlü mu yazılı mi kafam karıştı bir bilgi verseniz ya ): 

  1. MaSaL dedi ki:

   Merhaba Pelin,
   İlk önce siz PMYO kazanın 2 yıl okuyun ondan sonra bunları düşünün.

   1. pelin dedi ki:

    Enazin dan bilgi verin lütfen nasıl bir sınav olacak diye

   2. MaSaL dedi ki:

    Merhaba Pelin,
    Sitemizi takip edin. En kısa zamanda bilgi verilecektir.

   3. pelin dedi ki:

    Teşekkürler ederim sabırsızlıklahaberlerinizi bekliyorum 

 36. Onur dedi ki:

  Benim iki gözde de 1.25 miyop var gözlük kullanıyorum.Doktor kontrolünde deneme amaçlı 1.00 dereceli gözlük taktım görmede bir sıkıntı yaşamadım. PMYO için bir sorun olur mu 1.25 miyopluk?Cevap verirseniz çok memnun olurum.

  1. MaSaL dedi ki:

   Merhaba Onur,
   1.25 çok sorun olacağını düşünmüyorum.

   1. Onur dedi ki:

    Teşekkür ederim peki hani form dolduruyoruz ya orada gözlük kullanıyor musunuz yazıyor oraya derecesi ile birlikte yazıcaz ya oraya 1.00 desem olur mu?

   2. MaSaL dedi ki:

    Merhaba Onur,
    Evet yazabilirsiniz.

   3. Onur dedi ki:

    Cevaplarınız için çok teşekkür ederim. Yakın zamanda da e- kitabı alıp çalışacağım.

   4. MaSaL dedi ki:

    Merhaba Onur,
    Başarılar dileriz.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir