2016 PÖH Parkuru Açıklandı!

Pomem Mavi
sponsorlu reklam

Merhaba Sevgili PÖH Adayları,

Bizi takip edenler bilirler.  Bir kaç gün önce sizlerle bir haber paylaşmıştık. PÖH Sınav Takvimi Açıklandı! başlığı ile. Okumak için tıklayınız.  Ve sizlere Akademinin üst üste yapmış olduğu güvenlik skandallarını paylaşmıştık. Ve maalesef ki gene yanılmadık. Yazdıklarımız neredeyse harfiyen çıkmış durumda. ( Sadece mülakat giriş yerleri açıklanmadı. O da kısa süre içerisinde açıklanacaktır ve açıklandığında bizde burada sizlerle paylaşacağız. ) PÖH Parkuru resmi olarak Akademinin sitesinde yerini aldı ve binlerce kez tıklandı. İşte binlerce kez tıklanan ve Akademinin sitesinde resmi olarak yerini alan PÖH parkuru ve talimatları;

2016 YILI 19.DÖNEM ÖZEL HAREKAT BİRİMLERİNDE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZLERİNE ALINACAK ADAYLAR İÇİN FİZİKİ YETERLİLİK SINAVI TALİMATI

Başlangıç çizgisi ile ağırlık taşıma etabının son dubanın bulunduğu yere kadar 29 metre uzunluğunda ve ağırlıkların başındaki duba ile denge aletinin bitimindeki duba arası 14 metre eninde, barfiks aletinin başındaki duba ile bitiriş çizgisine kadar 29 metre uzunluğunda toplam 9 etap ile 72 metre uzunluğundaki parkurdan oluşmaktadır.

Fiziki Yeterlilik Sınavında adayın süresinin takibi, fiziki yeterlilik sınavı komisyonu ve sınava katılan aday tarafından görülebilecek nitelikteki dijital fotoselli süreölçer ile yapılacaktır. Dijital fotosel cihazının başlama ve bitiş kısmındaki fotoseller arasındaki mesafe adayların rahatça geçeceği bir mesafede olacaktır.

Öncelikle adaylara gruplar halinde fiziksel yeterlilik parkuru tanıtılır. Daha sonra komisyonca ismi okunan aday komisyona kimliğini vererek kendini tanıttıktan sonra parkurun başlama noktasına gelip ve kameraya doğru dönüp kendisini bir kez daha tanıtarak parkura doğru döner.

1) Paralel bar etabı; Yerden yüksekliği 120 cm (barın üst kısmından), barlar arasındaki mesafe 50 cm, bar üstünde elle yürünecek mesafe 2 metre olarak işaretlenecektir.(Paralel barın bağlantı demirlerinin iç kısmından işaretlenecek ve 2 metre olacak şekilde bitiş noktası belirlenecektir) Aday “ÇIK” komutu ile paralel bar istasyonuna çıkıp ayağını yerden keserek “BAŞLA” komutu ile birlikte elleri ile paralelin barlarından tutarak bar üzerinde bitiş noktası 2 metre olarak işaretlerle belirlenmiş mesafeyi yürüyecektir. Aday paralel bar etabını tamamlamadan düşerek ayakları yere değmesi halinde tekrar düştüğü yerden bara çıkarak devam edecek, ancak her yere düşmesine mukabil ceza süresi olarak her düşme için 1 (bir) saniye bitiş süresine eklenecektir. (Adayın ayakları yere değemeden kollarının üzerine düşüp kalkması halinde ceza süresi verilmez.) Paralel barı elleri ile yürüyerek tamamlayamayan aday elenir. Dijital fotosel cihazının kurulum yeri paralel bar üzerindeki adayın başlama noktasından 20 cm ileri kurulacaktır. Başlangıç ve bitiş fotosellerin ayakları (tripod) adayın başlangıç ve bitiş hareketlerini algılayacak yükseklikte kurulacaktır.

            2) Sıçrama tahtası etabı; Aday jimnastik sıçrama tahtası üzerinden 5 kez sağa, sola çift ayakla sıçrama hareketi yapacaktır. (Aday istediği taraftan sağdan veya soldan çift ayakla sıçrama hareketine başlayabilecektir.) Sıçrama tahtasının uzunluğu 2,5 metre, yüksekliği 40 cm, genişliği 20 cm ve sıçrama tahtasının yere basma ayakları 52 cm eninde olacaktır. Jimnastik sıçrama tahtası üzerinden her bir eksik sıçramanın ceza karşılığı olarak bitiş süresine 2 (iki) saniye ilave edilecektir. (Tek ayakla yapılan sıçrama hareketi sıçrama olarak sayılmayacak ve 5 sıçrama hareketinin tamamını da nizami olarak yapmayan aday bu istasyonu yapmamış sayılır ve diskalifiye edilerek elenir.)

3) Lastik içerisinden geçme etabı; Lastik içinden geçme etabında adaylar 6 adet lastik içerisinden tek ayakla (sağ ayak sağ lastik, sol ayak sol lastik) basarak geçecektir. Her bir lastik için, içerisine basmadan geçmemenin ceza karşılığı olarak bitiş süresine 2 (iki) saniye ilave edilecektir. Lastiklerin iç genişliği 16 inch (40.64 cm) olacak, lastikler çapraz ve birbirine bağlı şekilde olacaktır.

4) Ağırlık taşıma etabı; Ağırlık taşıma etabında, adaylar için 30 Kg (15×2) ağırlığındaki, iki kum torbasını aralarında 10 metre mesafe bulunan iki dubanın dışından dolaşarak taşıyacak ve ağırlıkları taşımaya başladığı noktaya bırakacaktır. Adayın ağırlıkları aldığı noktadaki dubanın dışından dolaşmamasının ceza karşılığı bitirme süresine 1 (bir) saniye ilave edilecektir. Ayrıca aralarında 10 metre mesafe bulunan dubalardan ikincisinin arkasından dolaşarak tamamlamayan, herhangi bir mesafeden dönen ve yarım bırakan aday bu istasyonu tamamlamamış sayılır ve diskalifiye edilerek elenir. Ağırlıkları 10 metrelik mesafeyi tamamlayarak aldığı yere bırakan aday, dubanın içerisinden geçerek diğer istasyona geçmesi halinde bitirme süresine ceza karşılığı olarak 1 (bir) saniye ilave edilecektir.

Adayın dubaların arkasından dolaşırken dubalardan herhangi birini devirmesi halinde bitirme süresine ceza karşılığı olarak 1 (bir) saniye ilave edilecektir.

5) Takla atma etabı; Takla hareketine gelirken aday dubanın dışından dolaşarak gelip, 2 m uzunluğundaki yer minderinde öne doğru (1) bir defa takla atacaktır. Takla hareketine gelirken dubanın dışından dolaşmayan adaya ceza karşılığı olarak bitiş süresine 1 (bir) saniye ilave edilecektir. (Takla hareketinde takla hareketini yapmayan veya hiç yapamayan aday diskalifiye edilerek elenecektir.)

6) Denge aleti etabı; Denge aletinin yerleşme alanı 5,5 metre olup, yüksekliği 65 cm, denge tahta uzunluğu yürüme mesafesi 5 metre, üst basma yeri 10 cm eninde olan denge aletinde aday baştan sona kadar yürüyerek istasyonu tamamlayacak, adayın denge aletinden düşmesi durumunda düştüğü yerden tekrar denge aletine çıkarak yürüyüşünü tamamlayacaktır. Denge aleti etabını tamamlamayan aday elenir.

            7) Barfiks çekme etabı; Yüksekliği 235 cm, direklerinin arası en az 120 cm, en fazla 2 metre, barfiks üst demir kalınlığı bir parmak (1 inch= 2,54 cm olan) olarak tabir edilen barfiks üst demirini aday yakalayacak ve nizami olarak yani (5) beş kez çenesini üst demire değdirecek şekilde barfiks çekecektir. Aday barfiks üst demirini tutmada ellerinin yönünü istediği şekilde tutabilir. Aday barfiks çekme sırasında ellerini bırakıp yere düşmesi durumunda kaldığı yerden devam edecektir. Barfiks çekme esnasında kol açısı 90 ve daha az açıda dar olursa her hataya ceza karşılığı olarak bitiş süresine 1 (bir) saniye ilave edilecektir. Nizami olabilmesi için adayın kolları barfiks çekme esnasında tam açılmış yani 180 dereceye yakın bir açıda olacaktır. Her eksik bırakılan veya çekilmeyen barfiks için ceza karşılığı olarak bitiş süresine 2 (iki) saniye ilave edilecektir.

          8) Slalom koşu etabı; Slalom koşu etabında 6 adet slalom çubuğu (çubuklar 1.5 metre yüksekliğinde olup, düz ve çapraz olarak 2.5 metre aralığında olacaktır) dışından dolaşılarak tamamlanır. Her bir eksik geçiş için ve çubuğunu deviren adaya ceza karşılığı olarak bitiş süresine 2 (iki) saniye ilave edilecektir.

          9) Engel etabı; Engel etabında 4 adet engel (üstten geçilecek engel yüksekliği 50 cm. ve alttan geçilecek engel yüksekliği 110 cm. olup engeller arasındaki mesafe 2 metredir)  üstten-alttan, üstten-alttan olmak üzere geçilir ve koşarak bitiş noktası geçildiğinde parkur tamamlanmış olur. Engel etabında her bir eksik geçiş, engeli hatalı geçme, engelleri devirme ve düşürme için ceza karşılığı olarak bitiş süresine 2 (iki) saniye ilave edilecektir. Adayın bu etap sırasında engel çubuğunu düşürmesi yerinden çıkarması (engel çubuğunun bir tarafının bile yerinden çıkması) ceza süresi alma nedenidir. (Engel çubuklarının bir birlerine takılış yönü adayın geliş yönüne bakacak şekilde olacaktır. Ayrıca bu istasyondaki engellerin hiçbirini nizami geçemeyen aday diskalifiye edilerek elenir.)

          10) Aday bitiş çizgisinden geçerken vücudunun herhangi bir uzvuyla dijital fotoselli kronometreyi durdurması halinde parkuru tamamlamış olur. (Dijital fotoselli kronometrenin herhangi bir nedenle durmaması, durdurulamaması halinde fiziki yeterlilik sınavı komisyonu tarafından adayın bitiş çizgisinden geçişi göz önüne alınarak bitiş süresi olarak kaydedilir, herhangi bir tereddütte düşülmesi halinde kamera kayıtları kontrol edilerek bitiş süresi tespit edilir ve bitiş süresi olarak yazılır.)

          11) Parkur içerisinde herhangi bir istasyonu yapmayan veya yapamayan aday elenir.

          12) Teknik bir arızanın dışında hiçbir adayın fiziksel yeterlilik parkuru sınavını tekrar yapmasına izin verilmeyecektir.

          13) Fiziki yeterlilik sınavı parkurunda sınav esnasında oluşabilecek herhangi bir sorunda sınav komisyonu başkanı ve üyeleri komisyonda görevli üye beden eğitimi öğretim elamanın görüşünü alarak karara bağlar.

          14) Adayların parkuru bitirme sürelerinde saliseler göz önüne alınmayacak yalnızca saniyeler baz alınarak bitirme süresi olarak yazılacaktır.

            Özel Harekat Birimlerinde istihdam edilmek üzere Polis Meslek Eğitim Merkezlerine alınacak aday değerlendirme ve seçme işlemlerinin bir aşaması olan fiziksel yeterlilik aşamasında polislik mesleğini icra edecek adayların denge, kondisyon, çeviklik, çabukluk ve esneklik açısından polislik mesleğine uygunluklarını ölçecek parkur, yukarıda belirtilen ebat ve etaplardan oluşturulmuştur. Özel Harekat Birimlerinde istihdam edilmek üzere POMEM fiziksel yeterlilik parkuru ve zaman/puan cetveli oluşturulmuş ve ekte sunulan şablonda belirtilmiştir.

            Adayların başarılı sayılabilmeleri için oluşturulan parkuru 50 saniyede tamamlamaları gerekmektedir. Fiziksel yeterlilik parkurunu 42 saniye ve daha aşağı sürede tamamlayan adaylar 100 tam puan alırlar. Fiziksel yeterlilik sınavı sonucunda 60 puanın altında alan adaylar mevzuat gereği başarısız sayılırlar. Fiziksel yeterlilik sınavında 60 puanın altında alan adaylara “0” sıfır puan verilir. Fiziksel yeterlilik sınavı komisyonu başarısız adaylar hakkında “ Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz” kararı verir ve başarısız adaylar mülakat sınavına geçemezler.

            Not: Fiziksel yeterlilik sınavına girecek adaylar spor kıyafetlerini yanlarında getireceklerdir.

Bu sayede Akademi yeni bir güvenlik skandalına imzasını atmış oldu… Barfiks çalışanların şansı arttı, çalışmayanlar ise kara kara düşünüyor. Bakalım 10 bin aday çıkacak mı? İlerleyen günlerde neler yaşanacak? Hep birlikte göreceğiz ve sonuçlarını sizlerle paylaşacağız. Bizi takip etmeye devam edin…

Başvuru yapan ve mülakatlara girecek olan tüm adaylara şimdiden başarılar dileriz.

Facebook sayfamıza gitmek için tıklayın!

Forumumuza gitmek için tıklayın!

PÖH Hazırlık Uygulamasını indirmek için Tıklayın!

Konuyla ilgili düşüncelerinizi aşağıya yorum yazarak paylaşabilirsiniz. Sorular cevaplanmayacaktır. Sorular için forumumuzu kullanınız.

Selam, Saygı ve Sevgilerimle.

Sosyal Ağlarda Paylaş

Mavi {Mavi}

“2016 PÖH Parkuru Açıklandı!” üzerine 16 yorum

 1. Zeynep Solmaz dedi ki:

  Bu mülakat sınavında bayanlar için olan sınır ne kadar bir de onlar da barfiks çekiyor dimi

  1. Mavi dedi ki:

   Bayanlarda farklı parkur mevcut.

 2. Muhammet dedi ki:

  Admin parkura girdim bugün 1000 kişinin girdiği parkurda 25 kişi civarında geçen var saniyeyi artırma gibi bi durum olur mu

  1. Mavi dedi ki:

   Sanmıyorum.

   1. Muhammet dedi ki:

    Mulakata kimleri alcaklar ozaman kimse yapamıyo admin ve şuda var normalde mulakatta aynı günde olurdu aynı gün değil ihtimal yok mu sence

   2. Mavi dedi ki:

    Belli olmaz her şey olabilir.

 3. Mehmet dedi ki:

  Ben şuan lise son sınıf öğrencisiyim nasıl özel harekatçi olabilirim boy önemli mi benim boyum 187
  Çifte vatandaşım

  1. Mavi dedi ki:

   Boy standart 1.67 boy sınırı var erkekler de. 1.67 ve üzeri herkes olabilir. YGS’ye girmeniz gerek.

   1. Mehmet dedi ki:

    Neden ygs ye girmem gerekiyor ki onun sınavı pmyo değilmi hem çifte vatandaş lar için Yös var

   2. Mavi dedi ki:

    Türk Vatandaşı olan herkes polis olabilir. Çifte vatandaş olmak bir şey değiştirmez. Son PÖH alımı KHK ile çıkan kanun ile yapıldı. Kalıcı değil geçici bir madde ve alımlar bitti. Normalde PÖH olmak için 3 yol var. PMYO, POMEM ve PAEM. POMEM ve PAEM’e lisans mezunları girebilirler. PMYO’ya ise lise mezunları. Ve girmek için YGS’ye girerek baraj puanını aşmaları gerekir.

 4. Fatih dedi ki:

  Barfix bölümüne geldik mesela 4 tane çektik atıyorum elim kaydı 1 tane kaldı tekrar tutup kalan 1 taneyimi çekiyoruz yoksa baştan mı başlıyor . Yazıda kaldıgın yerden deniliyorda ondan sordum .

  1. Mavi dedi ki:

   Elin kayarsa ceza puanı alırsın. Diğer etaba geçmen gerekir. Aynı etabı tekrar yapamazsın. Aksi de olabilir tabi.

 5. furkan dedi ki:

  Mesela 40 saniye de tamamladık ama hiç barfiks çekmedik. 5×2 10 saniye barfiksten ceza yedik toplam 50 saniye 60 puan. oluyomu öyle yoksa barfiks çekmedi diye direk eliyolar mı ?

  1. Mavi dedi ki:

   Etaplardan birini yapamayan aday elenir.

 6. emre dedi ki:

  sınav ne zaman peki tarih belli mi ?

  1. Mavi dedi ki:

   Henüz net tarih yok.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir