2016 PÖH Sınav Giriş Yerleri Açıklandı!

Pomem Mavi
sponsorlu reklam

Merhaba Sevgili PÖH Adayları,

Bizi takip edenler bilirler. Dün sizlerle 2016 PÖH Fiziki Yeterlilik Parkurunun açıklandığını duyurmuştuk. Okumak için tıklayınız.  Ve sizlere ondan önce 2016 PÖH Sınav Takvimini duyurmuştuk. Okumak için tıklayınız.  Takvimin hemen hemen doğru çıktığını sadece sınav giriş yerlerinin açıklanmadığnıı söylemiştik. Ve bugünde sınav giriş yerleri resmi olarak Akademinin sitesinde yerini aldı. İşte sınav giriş yerleriyle ilgili resmi olarak Akademinin sitesinde yayınlanan o makale;

Özel Harekat Birimlerinde İstihdam Edilmek Üzere 19.Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) Giriş Sınavına Katılacak Adayların Başvuru ve Sınav Yerleri ile Tarihleri Açıklandı

  Özel harekat birimlerinde istihdam edilmek üzere 19.Dönem POMEM Giriş Sınavı 19 Aralık 2016 – 15 Ocak 2017 (25 Aralık,31 Aralık 2016 ve 01 Ocak 2017 tarihleri hariç) tarihleri arasında 25 gün süreyle yapılacak, adaylar hangi tarihte ve hangi başvuru ve sınav merkezinde sınava alınacaklarını T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir.  Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav giriş duyurusu tebliğ niteliğindedir.

Bu kapsamda;

 1. Özel harekat birimlerinde istihdam edilmek üzere 19.Dönem POMEM Giriş Sınavına adaylar sınav giriş belgeleri üzerinde belirtilen adreslerdeki Başvuru ve Sınav merkezlerinde belirlenen tarih ve saatte istenen belgeler ile birlikte hazır bulunacaklardır. Öncelikle Müracat Kabul Komisyonunca aranılan nitelikleri taşıyan ve istenilen belgeleri tam olan adayların başvuruları alınıp onaylandıktan sonra Ön Sağlık Kontrolü Komisyonunca adaylar Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğine göre ön sağlık kontrolünden geçirilecektir. Hakkında “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz” kararı verilen adaylar sınav aşamalarına geçemezler. Hakkında “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur” kararı verilen adaylar Fiziki Yeterlilik Sınavına  alınırlar, burada Fiziki Yeterlilik Sınavı Komisyonunca adaylara Başkanlıkça belirlenen kriterler doğrultusunda uygulamalı olarak fiziki yeterlilik sınavı yapılır. Fiziki Yeterlilik sınavında başarısız olan adaylar Mülakat Sınavı aşamasına geçemezler.

Fiziki Yeterlilik Sınavında başarılı olan adaylar Mülakat Sınavına daha sonra ileriki bir tarihte çağırılacaklardır. Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden hangi tarihte ve hangi başvuru ve sınav merkezinde Mülakat Sınavına gireceklerini T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir.

 1. Başvuru esnasında adaylar, aşağıda maddeler halinde istenen belgeleri www.pa.edu.tr internet adresindeki linkten çıktı alıp, eksiksiz olarak doldurarak şahsen başvuru sırasında teslim edeceklerdir.
 1. Özel Harekat Birimlerinde İstihdam Edilmek Üzere 19.Dönem POMEM Giriş Sınavı Aday Başvuru Dilekçesi
 2. Özel Harekat Birimlerinde İstihdam Edilmek Üzere 19.Dönem POMEM Giriş Sınavı Başvuru Esnasında İstenen Belgeler formu,
 3. Adayın fiziki yeterlilik sınavı parkuruna katılmasına engel hiçbir sağlık problemimin bulunmadığına dair yazılı beyanı,
 4. Eğitim-öğretim kurumlarına alınacak öğrenci adayları için sağlık bilgi formu,
 1. Başvuruda İstenen Belgeler ve Başvuruların Alınması;
 1. T.C. kimlik numarası yazılı beyanı, (“Aday Başvuru Dilekçesi”nin ilgili kısmına aday T.C. kimlik numarasının kendisine ait olduğunu beyan edecektir.)
 2. Lise, ön lisans, lisans diplomasının veya geçici bitirme belgesinin aslı ve fotokopisi, (En az lise veya dengi okul olmak üzere, ön lisans, lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, Yabancı Ülkeden alınan lisans diplomaları YÖK Başkanlığından alınan denklik belgesi ile birlikte kabul edileceğinden bu durumdaki adayların denklik belgesini getirmeleri gerekmektedir. Lise öğrenimini yurt dışında tamamlayan adayların İl Milli Eğitim Müdürlükleri ya da yurt dışı temsilciliklerinde bulunan eğitim müşavirlikleri veya eğitim ataşelikleri tarafından düzenlenen denklik belgesi ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir.)
 3. Son bir yıl içinde çekilmiş dört adet biyometrik fotoğraf,
 4. Kendisi ve evli ise eşinin sabıka kaydı olmadığını ifade eden yazılı beyanı, (Aday başvuru dilekçesi üzerindeki ilgili kısma durumunu belirtecektir.)
 5. Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme belgesi, Yaş düzeltmesi yaptıran adaylardan kesinleşmiş mahkeme kararı (karar fotokopi ise aslı gibidir onaylı)
 6. Emniyet teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocuklarından, Personel Daire Başkanlığınca verilen şehitlik veya vazife malullük belgesinin Kurumca onaylı örneği,
 7. Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu, (sınav başvuru ücretini Halkbank şubelerinin ATM’lerinden yatıran adaylar ATM çıktısını getireceklerdir)

Aranılan nitelikleri taşıyan ve istenen belgeleri getiren adayların şahsen başvuruları ilgili komisyonca alınacaktır. Başvuru ile ilgili olarak istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır.

 1. Adaylarda Aranılacak Nitelikler;
 2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 3. En az lise veya dengi okul olmak üzere, ön lisans, lisans veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak,
 4. 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınav başvurularının başlangıç tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle 28 yaşından gün almamış olmak,
 5. Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
 6. Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,
 7. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;
 8. Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,
 9. Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,
 10. Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
 11. Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak, (“Aday Başvuru Dilekçesi”nin ilgili kısmına durumunu el yazısı ile belirtecektir.)
 12. Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
 13. Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,
 14. Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
 15. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.
 1. Adaylar Başvuru ve Sınav Merkezlerine gelirken yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya bulundurmamaları, fiziki yeterlilik sınavı parkurunda giymek üzere spor kıyafeti ve spor ayakkabısı getirmeleri faydalarına olacaktır.

SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Başvuru yapan ve mülakatlara girecek olan tüm adaylara şimdiden başarılar dileriz.

Facebook sayfamıza gitmek için tıklayın!

Forumumuza gitmek için tıklayın!

PÖH Hazırlık Uygulamasını indirmek için Tıklayın!

Konuyla ilgili düşüncelerinizi aşağıya yorum yazarak paylaşabilirsiniz. Sorular cevaplanmayacaktır. Sorular için forumumuzu kullanınız.

Selam, Saygı ve Sevgilerimle.

Sosyal Ağlarda Paylaş

Mavi {Mavi}

“2016 PÖH Sınav Giriş Yerleri Açıklandı!” üzerine 30 yorum

 1. Sultan dedi ki:

  Merhaba seneye lise 4. Sınıf öğrencisi olacağım fakat 18 ı tamamlayamiyorum sınav tarihlerinde başvursam yine de kabul olunur mu ? Ve ben hep polis olmak istemişimdır lütfen bana yardımcı olursanız çok sevinirim

  1. Mavi dedi ki:

   2018 de girebilirsiniz.

 2. ahmet dedi ki:

  iyi gunler sag kolumda dirsegin altinda cucukluktan kalma 3cmlik cam kesigi izi var bu yuzden elenir miyim ve bunu saglik bilgi formunda belertmeli miyim ? tesekkurler

 3. Ramazan dedi ki:

  Ben adanada yaşıyorum sınav yerim ankara çıkmış aradım adanada kontenjan doluymuş o yüzden ankaraya almışlar
  mülakat yerimi değiştirme şansım varmı ? veya benim durumumda olup değiştirebilen varmı ?

 4. seydi dedi ki:

  Admin mulakata bir günde tahmini kac kisi giriyor bise mulakatlar kac okulda yapilacak

  1. Mavi dedi ki:

   Onunla ilgili bilgi yok olursa paylaşırız.

 5. Hazar dedi ki:

  Mavi hocam ben lazer tedavisi yaptirdim her iki gözümede suan gormemde bir sorun yok bu polis olmamda bir sorun cikarirmi

  1. Mavi dedi ki:

   Çıkarmaz.

 6. Dilek dedi ki:

  Ben bas burdum daha önce boydan elenmisti
  2006boy şartı 1/65 ti bayanlarda sonra 1.62 düştü ayrica yas sınırı 30 veya 35 olmalı ilgilenirseniz sevinirim

  1. Mavi dedi ki:

   BİMER’e istek olarak yazabilirsiniz. Bize söylemeniz bir şey değiştirmez.

 7. Dilek dedi ki:

  Bayan alımı varmi ayrıca yaş 35 çekilmeli bence

  1. Mavi dedi ki:

   Bu alımlara bayanlar dahil değildi.

 8. Süleyman ardahan dedi ki:

  parkur gerçekten çok zorlayıcı olmuş bende adayım, fakat barfix istasyonuda eklemeleri gerçekten durumu vahimleştirmiş. Sıkıntı büyük.

 9. serhat dedi ki:

  sözlü mülakatta nasıl giyinecegimiz hakkında bilgi verirmisiniz.

  1. Mavi dedi ki:

   Hazırlık makalemizi okuyabilirsiniz. Abartı olmadıkça istediğinizi giyebilirsiniz.

 10. emre dedi ki:

  başvurusu görnmeyen kişiler için ne düşünüyosunuz akademiyi arayın demeyin açmıyolar kimse de atlayıp ankaraya gidemez

  1. Mavi dedi ki:

   Bizden daha üst bir kademe bir şey yapmıyorsa, bizler en alt kademe olarak ne yapabiliriz? Üstelik resmi değil gayri resmi bir siteyken? Düşüncemizi söyledik. Ne yapmanız gerektiğini de söyledik. Artık gerisi sizlerle resmi kurumların arasında kalan bir olaydır. Bizim yapabileceğimiz bir şey yok maalesef. Biz defalarca Akademiyle ilgili yazı yazdık takan oldu mu, hayırdır diyen oldu mu, her hangi bir resmi temasta bulunan oldu mu? Hayır. Bu durumda derdinizi size dert çıkaranlarla çözeceksiniz bizle değil.

 11. Osman eren dedi ki:

  Mavi hocam ayın 14 mülakat tarihi aynı gün aöf sınavı da var ne yapmalıyım sizce bir gün önce ye alabilir ler mi mülakatı

  1. Mavi dedi ki:

   Mülakata gireceğiniz yeri arayarak değişim yapılmasını talep edebilirsiniz.

 12. OğuzH4N dedi ki:

  Maviforumda tıkladıgım yere aynı şekilde geliyor acil çözüm abican

 13. Furkan dedi ki:

  Mavi foruma giriş yapamıyorum bi sıkıntı mı var

  1. Mavi dedi ki:

   Herkes de aynı düzenlenecek.

 14. seydi dedi ki:

  Hayir benimki kabul edildide bi arkadasimki yalniz yas tutuyo para yatirildi sabika yok parti uyeligi yok neden acaba

  1. Mavi dedi ki:

   Akademiyi arayın.

 15. Fatih dedi ki:

  hafif mavi ve hafif kareli bir takımım var bu sorun teşkil edermi komisyonda ?

  1. Mavi dedi ki:

   Sanmıyorum.

 16. seydi dedi ki:

  Bazi kisilerin sinav giris belgesi bulunmamaktadir diyor neden

  1. Mavi dedi ki:

   Sistemde açık vardı. Bu açığa göre şartlara uymayanların başvurusu da kabul edildi. Demek ki şartlara uygunsuz olanları bu şekilde ayıklıyorlar. Sistem giriş yeri vermiyor. Eğer şartlarınızın uyduğuna eminseniz Akademiyi arayınız.

   1. Muhammet dedi ki:

    Kaç başvurunun kabul edildiği hakkında tahmin veya bilginiz var mı acaba sayın Mavi

   2. Mavi dedi ki:

    Maalesef yok. Ama parkurda çok elenen olacağını düşünüyoruz.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir