Polis Fazla Çalışma Ücreti Alabilir

Polis Haber MaSaL
sponsorlu reklam
Polisin fazla çalışma ücreti

Polisin fazla çalışma ücreti

 

Polisler fazla çalışma ücreti alabilir mi sorusuna cevabımız tabiki alabilir olacaktır. Bazı polis memurları arasında bu konu balon, martaval ve yalan olarak bilinse de; bu polis memurlarının üzerine ölü toprağı serpilmiş gibi bir görüntü vermektedirler. Nitekim bordrolarında yazan (fçü) Fazla çalışma ücretini zaten aldıklarını sanmaktadırlar. Ancak Amasya’da görev yapan Emniyet Müdürü Kadir ÖZDEMİR bu tezi çürütmüştür. (Resimde gördüğünüz kişi)

Bordroda yazan ve aylık olarak polislere verilen fazla çalışma ücreti adı altında ödenen ücretin aslında bir tazminat olduğu ortaya çıkmıştır. Kadir ÖZDEMİR Fazla çalışma ücretinin yükseltilmesi babında idareye dava açmış ve bunun bir fazla çalışma ücreti olmadığı ortaya çıkmıştır.

İŞTE FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ İLE İLGİLİ DANIŞTAY KARARI:

T.C.

DANIŞTAY

ONBİRİNCİ DAİRE

Esas: 2006/6559

Karar: 2009/6677

Davacı : Kadir ÖZDEMİR. 4. sın. Emniyet müdürü – AMASYA

Davalı : İçişleri Bakanlığı – ANKARA

Davanın Özeti : Başkomiser olarak görev yapan davacı tarafından 3201 ETK ek-21. madde gereğince ödenen fazla çalışma ücreti usul ve esaslarına ilişkin 10.11.2003 gün ve 4206 sy. İçişleri Bakanlığı OLURunun; fazla çalışma ücretinin çalışılan süreye bağlı olmaksızın ve peşin olarak aylık ile birlikte ödenmesinin ve yıllık izinde geçen çalışılmayan süreler içinde fazla çalışma ücreti ödenmesinin anayasaya aykırı olduğu iddialarıyla iptali ve bu işlem nedeniyle eksik ödenen tutarın yasal faizi ile birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmektedir.

Savunmanın özeti : emniyet Teşkilatında çalışan personel fazla çalışma ücretinin 3201 sy.ETK ek-21 maddesinde yer alan hüküm uyarınca ödendiği, anılan yasa hükmüyle; fazla çalışma ücretinin ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirleme yetkisinin içişleri bakanlığına bırakıldığı, bu yetki doğrultusunda dava konusu bakan OLURunun alınarak uygulamaya konulduğu ve bu uygulamanın halen devam ettiği, bu doğrultuda fazla çalışma yapıp yapmadığına bakılmaksızın en yüksek devlet memuru aylığı esas alınarak aylık alınan dereceye göre belirli oranlarda maktuen fazla çalışma ücreti ödendiği ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hakimi : Sibel Kaya SAÇMALI

Danıştay Savcısı : Nazlı YANIKDEMİR

TÜRK MİLLETİ ADINA

Bu durumda Emniyet Hizmetleri sınıfında görev yapan personel yönünden ödenecek fazla çalışma ücretinin 3201 ETK ek-21 maddesinde düzenlenmesi, anılan madde ile ödenecek fazla çalışma ücretinin üst sınırının görev yapılan birim dikkate alınarak belirlenmesi ve bu çerçevede fazla çalışma ücretinin ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek ve ilave ödeme yapma konusunda içişleri bakanlığının yetkilendirilmesi karşısında davalı idarece yasada ön görülen kıstaslar doğrultusunda fazla çalışma ücretinin görev yapılan birim ve yürütülen hizmet esas alınarak ödenmesine söz konusu ücretin emniyet hizmetleri sınıfında bulunan personelce yürütülen hizmet niteliği ve devamlılığı göz önünde bulundurularak aylık alınan dereceye göre maktu olarak ödenmesine ve fazla çalışma ücretini ödenmesinde ve hak kazanılmasında aylığa iliştin hükümlerin uygulaması ilişkin olarak tesis edilen dava konusu 10.11.2003 gün ve 4206 sayılı Bakan OLURu düzenlemede dayanağı yasanın 3201 ETK ek-21 madde hükmüne aykırılık görülmemiştir.

Söz konusu düzenlemelerden 3201 sayılı kanunun ek-21. maddesi uyarınca ödenen fazla çalışma ücretinin mesai dışında YAPILAN fazla çalışma karşılığı olarak değil, görevin niteliği, yapılan işin zorluğu ve önemi doğrultusunda emniyet hizmeti sınıfı kadrolarında bulunanlardan görev yapılan birime göre sal bu görevi yerine getirmeleri nedeniyle her ay sabit olarak yapılan bir ödeme olduğu VE 657 SAYILI DMK 178. MADDESİNDE DÜZENLENEN VE GÜNLÜK ÇALIŞMA SAATLERİ DIŞINDA YAPILAN ÇALIŞMALARIN KARŞILIĞI (alanlar için) ÖDENEN (almayan E.H.S.P. için ÖDENECEK) FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNDEN NİTELİK OLARAK FARKLI OLDUĞU ANLAŞILMAKTADIR.

açıklanan nedenlerle davanın reddine 23.06.2009 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

Ahmet Hamdi ÜNLÜ M.Nihat TURAN Hüseyin POROY Namık Kemal ERGANİ Nevzat ÖZGÜR

Şimdi kararı okudunuz biz sizi ilgilendiren yerleri koyulaştırdık isterseniz şimdide Kadir ÖZDEMİR’in açıklamalarını izleyelim. Umarım olumsuz kararlarınızı değiştirir.

Umarım videoyu izleyenlerin akıllarında bir soru işareti kalmamıştır. Soru işareti kalanlar lütfen yazımızın altına yorum yapsınlar.

Ben fazla çalışma ücretimi nasıl alırım sorusu geldi aklınıza değil mi? Hemen cevaplayayım.

Önce idareden gittiğiniz ek görevler ve 12/24 çalışanlar için günlük görev belgeleri talep edilir. Daha sonra aylık 160 saati geçen saat hesaplanır ve idareye tekrar dilekçe verilir. 40 saatlik fazla çalışma ücretimin ödenmesini istiyorum denilerek. (Lütfen dilekçe örneği istemeyiniz çok basit bir dilekçedir.Daha önce yazılmış bir çok dilekçe mevcuttur.) İdareden size aşağıdaki resimlerde olduğu gibi bir cevap gelir bu bir red cevabıdır. Lütfen dikkatli okuyunuz.

Bu red cevabına binaen idare mahkemesine dava açılır. Bu idare mahkemesine red cevabınızı aldıktan sonra 60 gün içinde dava açılmalıdır. Gerekçeler idarenin vermiş olduğu cevabı çürütür nitelikte olmaktadır. Nitekim bu hususta Kadir ÖZDEMİR’in saymış olduğu kanun maddeleri yazılabilir. Burada idare mahkemesi olumlu cevap verirse idare fazla çalışma ücretinizi öder. İdare itiraz eder ve danıştaya götürür. Ancak bu dava danıştaya gitse bile olumsuz karar verilmez. İdare mahkemesi red verirse siz danıştaya götürürsünüz ve büyük bir ihtimalle de davayı kazanırsınız.

Bazı dikkat etmeniz gereken noktalar var. Bu davayı açtığınızda sürülmeyi, ipkanızın bozulmasını ve  tehditleri göz önünde bulundursanız iyi olur. Nitekim Emniyet Genel Müdürlüğü’nü “Bana hiçbir ücret ödemeden fazla mesai yaptırıyorlar bu insan haklarına aykırıdır” diyerek İl İnsan Hakları Kurulu’na şikâyet eden polis İstanbul Bayrampaşa Çevik Kuvvette çalışır iken Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosuna sürülmüştür. Bu gelişme üzerine İstanbul İl İnsan Hakları Kurulu’nun bir üyesi SABAH gazetesine yaptığı açıklamada polisin akıbetinin yakından takip edeceklerini belirtti.

Dilekçesinde “Haftada 40 saat çalışmam gerekirken 60 saat çalışmaktayım. Ama bana fazla mesailerim ödenmiyor. Bunlara maç, miting ve ek görevler dahil değil. Biriken mesailerim ödensin ve haftada 40 satten fazla çalıştırılmam engellensin” diyen polis memuru İnsan Hakları Kurulu tarafından haklı görüldü.

Lütfen biraz araştıralım bilip bilmeden olmaz demeyelim. İdare mahkemesinin vermiş olduğu kararlar emsal gösterilemez bireysel başvuru şarttır. O yüzden mahkeme kararı istemeyiniz. Konuyu buradan güncel tutmaya çalışacağım.

Saygılarımla.

Sosyal Ağlarda Paylaş

{MaSaL}

“Polis Fazla Çalışma Ücreti Alabilir” üzerine 35 yorum

 1. Bayrampaşa Çevik Kuvvet dedi ki:

  Polisin mesai ücreti filan istediği yok. Polis zaten mesai ücreti verilirse çalışma saatlerinin düzeltileceğini biliyor. 280 bin polis az değil, özellikle ek mesai vaadi çeviktekiler için çok iyi. Çünkü maliye yükünü azaltmak için İçişlerine baskı yapacak, dolayısı ile EGM s s çalışma saatlerine ayar çekecek. Maaşımız Allaha şükür iyi ama gece 2 de 3 de evde oluyorum. Bazen izini kapanıyor ve sosyal hayatımız sıfıra yakın. Evliler için durum daha da vahim. Bazen maaşım 2700 yerine 2 milyar olsa da ailemle daha çok vakit geçirsem diye iç çekmiyor değilim.

  1. Ferit MİRBEY dedi ki:

   Çok doğru bir tespit yapmışsınız, tebrik ederim. Ben şu an bu konu üzerinde kapsamlı bir çalışma başlattım. Tüm kanun, yönetmelik ve örnek kararları toplayıp, adım adım işlemler ve yapılacaklar listesi hazırlıyorum.
   Buradaki yazının son bölümünde olduğu gibi MOBBİNG uygulaması olacağı için, listemde yer alan işlemleri yerine getirmeye cesaret edebilecek personel sayısının az olacağını da biliyorum. Ancak birileri ne yapacağını bilirse, YAPACAĞINI yapacaktır, o yüzden mesai harcıyorum bu işe. 
   Kimler mi başlayacak bu işe?
   Öncelikle SÜRGÜN tabir edilen yerlerdeki arkadaşlarımız daha sonra Elinizden geleni ardınıza koymayın! diyebilecek genç ve korkusuz arkadaşlarımız.. Maalesef evli arkadaşlar buna cesaret etmede sıkıntı yaşayacaklar. Ama bu iş yaygınlaşmaya başlayınca onlar da gerekli katkıyı sunacaklardır. Hele ki şimdi PARALEL MARALEL muhabbetleri sebebiyle idareyi deli edecek, çok yetenekli ve zeki arkadaşların da bu işin ilk destekçi ve uygulayıcısı olacaklarını da düşününce, yaptığım çalışma neticelendiğinde bir işe yarayacağı konusunda daha bir ümitleniyorum. 

   Bayrampaşa Çevik arkadaşımızın dediği gibi bizler idareyi sıkıştırınca çalışma sürelerimizi düzenlemek zorunda kalacaklar. Ücret vermeyeceklerine eminim 😉 Amaç da zaten insana yaraşır şekilde çalışmak değil mi!?

   İlk önceliğimiz her 8 saat fazla çalışmaya 1 tam gün izin hak etme üzerine olacak. Eğer onu sağlayamıyorlarsa, ücret vermeleri için her bir arkadaşımızın izleyeceği yolu belirleyeceğiz.
   (İdare davaları emsal gösterilemediği için hep aynı yolu takip etmek gerekecek, idarenin ve dolayısıyla hükümetin güvendiği açık da burası zaten, her ne kadar kanun adamı olsak da mahkemelerden, adliye koridorlarından …..t gibi korkuyoruz maalesef 🙂 işin içine girince ne kadar güzel koridorlar olduğunu farkedecek, vazgeçemeyeceksiniz )

   Bu noktada Sn Emniyet Müdürümüz Kadir ÖZDEMİR’e saygılarımı ve şükranlarımı sunuyor, bir polis amiri olarak tüm teşkilat personelimizin (onlar zaman zaman bize sallasa da) destekçisi olacağım haberini sizlere iletmek istiyorum.
   Saygılarımla.
   (Rumuz)Ferit MİRBEY

 2. Hasan dedi ki:

  Arkadaşlar polis olsam mı olmasammı kararsızım. Meslek lisesi mezunuyum ve grafiker ve web tasarım bilgim var. istesem her yerde çalışabilirim. sizce polis mi olayım yoksa mesleğimimi yapayım. 

  1. Bayrampaşa Çevik Kuvvet dedi ki:

   Polisin mesai ücreti filan istediği yok. Polis zaten mesai ücreti verilirse çalışma saatlerinin düzeltileceğini biliyor. 280 bin polis az değil, özellikle ek mesai vaadi çeviktekiler için çok iyi. Çünkü maliye yükünü azaltmak için İçişlerine baskı yapacak, dolayısı ile EGM s s çalışma saatlerine ayar çekecek. Maaşımız Allaha şükür iyi ama gece 2 de 3 de evde oluyorum. Bazen izini kapanıyor ve sosyal hayatımız sıfıra yakın. Evliler için durum daha da vahim. Bazen maaşım 2700 yerine 2 milyar olsa da ailemle daha çok vakit geçirsem diye iç çekmiyor değilim.

  2. Bayrampaşa Çevik Kuvvet dedi ki:

   Kendini geliştirdiysen kesinlikle polis olma harcanırsın., Kendine bi foto dükkanı aç photoshop filan paraya para demezsin.Web sitesi filan kurarsan işini büyütürsün. Yok orta halliysen başvur.  Ama polisllikte senin özel yeteneklerine göre seni istihdam edecekler diye ümitlenme. Benden söylemesi. Polislik = Asosyal amelelik

 3. talip akyüz dedi ki:

  Türkiye eski Türkiye değil,emniyet eski emniyet değil,eğitim seviyesi şu an bile bir çok kurumdan yüksek,büyük değişim ve dönüşümün gözde kurumu.Doğal olarak gerek itibar gerek kıyafet rengi ve kalitesi gerekse gelir-sosyal haklar olarak olması gereken yere muhakkak kısa sürede gelecek çünkü demokrasilerde sivil iradeye bağlı polis teşkilatı devletin gücünü ve itibarını temsil eder.Herkesin bu güç ile gurur duyabilmek için başta siyasiler olmak üzere geçmişteki hak kayıplarını telafi edip gerekli iyileştirmeyi yapmaları dileğiyle…
     Polis küstürülmemeli vesselam…

 4. bulut dedi ki:

  bir fabrikada asgari ücret aliyorum polisin aldıgi ücretin yarisina seve seve calisirim polislerin kaç tanesi şukrediyor?

  1. fahri dedi ki:

   Sende okuyup polis olsaydın kim engel oldu sana.

  2. aliihsan dedi ki:

   Kardes biz sukrediyoruz ancak fazla calismis oldugumuz isin mesai ucretini istiyoruz  657 sayili kanuna tabi tum personel ucretini aliyor mesala bir ogretmeni bedava ek ders verdigini gordunmu onlarin sesi cikmiyor cunku haklari yenmiyor. Ben diyorumki beni insanlik disi calistiriyorsan aileme vakit ayiramiyorsam bunun bir karsiligi olacak ve olmali neyse kardes disardan davulun sesi hos gelir ancak yine soyluyorum maasta itiraz ettigimiz yok hakkimizi istiyoruz umarim yeterli bir aciklama olmustur

 5. sahipsiz polis dedi ki:

  sayın meslektaşlarım iyi şeyler olucak buna inanalım yeterki. bir olalım diri olalım diklenmeden dik duralım. internete her girdiğimizde yorumları beğenip paylaşalım bunu tüğm eş ve dostllarımıza söyleyip kamuoyu oluşturalım twitt atalım çekinmeyelim. her polis kardeştir silah arkadaşlarım inanın biz memurlar kimsenin umrunda değiliz biz ancak kenetlenirsek olumlu yerlere varırız ve buna emin olun varırız çünkü bu ülkede seçim diye bir gerçek var kimse kusura bakmasın benim şartlarımı kim düzenlerse biz polislerin oyu o partiyedir.

 6. Yorgun Polis dedi ki:

  akp zaten emniyeti kaybetti.ne zam yaptı nede fazla mesai işlerini düzellti.emniyetten kiminle konuştuysam hepsininde bi daha asla akp oy vermeyeceğini soledi.seçimlerden önce o kadar vaadde bulundular polise zam mesai vs.vs. diye hepsi balon oldu.3 cü dönemleri olduğu halde ne bir zam gördük ne bir düzenleme.düşünün 10 nisan polis bayramında bile gitti askere zam yaptı gerçekten komik bi durum 🙂 

  1. Orhan dedi ki:

   arkadaşlar fazla çalışma ücreti için BİMERE dilekçe yazdım ama yazmaz olaydım. hakkımda disiplin soruşturması açıldı uyarma verdiler. Sonrada il merkezine atamam yapıldı. Davam halen devam ediyor Haksız tayin için AKP teşkilatına gittik ancak yardım eden olmadı. Tam aksine CHP ilçe teşkilatı konuyu Ankara ya iletti.Bu seçimlerde tepki olarak AKP ye oy vermeyeceğim.

 7. seckin dedi ki:

  ben dava acmayi dusunuyorum. suan 25agustostan itibaren 12-12 calisiyoruz. yaklasik 20 gun once ilce ilce emniyet mudurlugunden dilekce ile gorev listesi talep ettim. mudurluk cevap olarak GOREV LİSTESİ NİTELİGİ GEREGİ GİZLİ BELGE OLDUGUNDAN DOLAYİ VEREMİYORUZ dediler. simdi tekrardan gorev listesi istesem yine vermeyecek mudurluk. ben bu gorev listesini nasil alabilirim

  1. MaSaL dedi ki:

   Merhaba Seçkin,
   Bilgi edinme kanunu kapsamında iste ve kurumun personeli olduğunu belirt.

 8. Halil Aydın dedi ki:

  Polis memurlarının   fazla  çalışma  saati   kanunlarda  belirtilmemiş  Çıkış saatleri  Bağlı  olduğu  Emniyet müdürünün  keyfine  bırakılmış, Siz  neye  göre  fazla  mesai verilmesini  bekliyorsunuz.  Keyfi  olarak  görevde  tutulan  memura    Maliye  Bakanlığının  fazla  mesai  vereceğini  zannetmiyorum.  Zaten  mesleğe  girerken  her türlü  şartlarda  görev yapmayı  kabul ederek  mesleğe   girdiğimiz  için    fazla  mesai  hakkı  arama   gibi  lüksü  olamaz  polisin.  Ben   Emekli  Polis  Memuru  olarak   Polis  kardeşlerimin   dedikodulara  fazla  inanmamaları  gerektiğini   bildirmek  istiyorum.  Biz  yıllarca  bu  sorunu  yaşadık.

 9. Kadir dedi ki:

  Sayın müdürüm Allah sizden razı olsun sizin gibi bir müdürle çalışmak herkese nasip olmaz,sizde bilirsinizki içimizde sizin gibi müdürler çok az;herkes sizin gibi olsa bizim belimizi bükemezler ama Asıl adalet Emniyette yok.Hakkını aradınmı yandın.8/24 bile çalışmaya geçemedik en basidinden.

 10. ahmet karatop dedi ki:

  Saygılar Müdürüm. Emekli Polis memuruyum.Yani şimdi biz emekliler,kanunun lastikli tarafının kullanılması ile fazla çalışma ücreti diye resmi hak almış ve ters köşeye yatırılmışız öylemi.?Ben şimdi hakkımı helal edem mi,etmeyeyim mi diye ikilemde kaldım.Mukaddesatlarıma yenik düşürüyorlar beni,haram edemiyorum.Böyle bir yol önünüze serilmiş iken ey Emniyetçiler,hakkınızı sonuna kadar arayın ve savunun.Büyük malum suçları işlemezseniz,hiçbir numara olmaz ve sicil dediğinizde hiçbir halta yaramıyor.Sicilim boşbeleş iken en güzel görevlerde torpilsiz çalıştım.Müdürümün açtığı yolda yürüyün,bizim alamadıklarımızı inşallah alırsınız.ALLAH hepinizi korusun.

 11. tolga dedi ki:

  Sayın müdürüm vermiş olduğun emek için önce çok teşekürler herkese adelet dağıtan teşkilat içinde adelet yok sizin gibi duyarlı müdürlerimiz daha fazla  olsa sırtımız yere yelmez herkesin  makam ve koltuk derdinde olduğu için bu sorunlarla uğraşan kişi sayısı az sayıda bu konuda elimden geleni maddi manevi yapmak istiyorum.

 12. burak dedi ki:

  MASAL  5  PUAN  OLSADA  DÜŞÜRMÜYOLAR MI?

 13. Zafer ALTINSOY dedi ki:

  Ben vasıfsız bir Polis Memuruyum (Genel Hizmet). Sayın Kadir ÖZDEMİR müdürümü kutlamak istiyorum. İdealleri için şeref, onuır, haysiyet gibi insana has kişiliklerinden taviz veren nice rütbeli-rütbesiz meslektaşlarımız var. İlk işim Kadir Müdürümü örnek alarak gerekli yasal haklarımı aramak için sırasıyla gerekenleri inşaallah yapacağım. Görev yaptığım kadroda bilgi sahibi olmayan personeli konudan haberdar edeceğim.
  Diğer yandan teşkilat yapısının çok büyük bir reforma ihtiyacı var!!! Hep talimat, talimat talimat …… Bu nedir ya? Maddi- manevi durumun nedir? Bir sıkıntınız var mı?, sağlık sıhhatin nasıl? Mesleki yönden sorunlarınız var mı? Herhangi bir mesleki konuda herhangi bir fikrin var mı (Sanki rütbeli olunca Allah fazla akıl veriyor ya)? daha sayamayacak kadar sorular, sorunlar dururken!!!!
  Neden hırsızlık yaptırdınız? Neden teçhizatın tam değil, araçlar neden temiz değil, neden çok yakıt harcıyor sunuz, Neden telefonun kapalı ( Sanki vergisini o veriyor, cep tel. o ödüyor cebinden baksen!!!) Neden geç geldin, neden pantolonun ütüsüz, ayakkabılar boyasız ( Sanki o gidiyor karda, yağmur-çamurda, toz-topraklı olay yerine, sanki o bindiryor sarhoşu, iti-kopuuğu, o ayırıyor kavgayı) Neden? Neden? Neden?
  Ben Polis Memuru olabilirim Ancak! Ben görmedikçe, yazmadıkça, sorgulamadıkça, yakalamadıkça sen haykırsan, bağırsan, çağırsan, eline kalem alıp soruşturma açmakla korkutsan vız gelir tırıs gider!!! eller,kollar,gözler, kulaklar, ayaklar olmadan beyin olsa neye yarar? Biraz insan muamelesi görmek, hal-hatır sorulması, güven duyulması, hoş sözler duymak aferdersiniz hayvan ve bitkiler için bile verim alıcı şeylerdir. Lütfen biz de insanız!!!

 14. ferdi dedi ki:

  müürümün emeklerine sağlık tamam çalışalım koşturalım zaten gerekeni yapıyoruz da ama bunu diğer memurların yaptığı gibi yapalım fazlasını değil hakkımızı istiyoruz.bn de hakkımı arayacağım

 15. Lutfu borazan dedi ki:

  Mudurumuz veya siz veya Baska bir arkadas fazla calisma ucreti olarak kac para almislar,hesaplarina kac para yatmis yazarlarsa bizde bilelim,saygilarimla.

  1. MaSaL dedi ki:

   Şu ana kadar kimse para alamadı. Hepsi danıştayda. Sen galiba sadece para kısmıyla ilgileniyorsun. Fazla çalışmanın durdurulmasını istemiyorsun.

 16. Haşmet dedi ki:

  değerli meslektaşlarım, buradan emekliliği dolmuş ve emekli olmayı düşünen tüm mesleştaklarıma sesleniyorum. emekli dilekçenizi vermeden evvel senelerce sömürülmüşlüğün ezikliğini hissederek bizlerden sonra bu şerefli meslekte görev yapacak genç arkadaşlarımızı düşünerek yasal yollardan haklarımızı aramayı kendimize borç adledelim. zaten emekli olacağız sürseler ne yazar? sicilin kirlense ne olur? Olan bizlerden sonra bu şerefli meslekte görev yapacak genç arkadaşlarımıza olur. onların yolunu açmış, insanca yaşamalarına, insanca muamele görmelerine neden oluruz. öte yandan açmış olduğumuz davalarla haklılığımızı ispad etmiş ve kuş kadar olan tazminatlarımıza bir tüy eklemiş oluruz. Hatta, Yolunu açtığımız genç arkadaşlarımızın biz emekliliği dolmuş olanlara ettikleri dualarda çabası olur. HAK VERİLMEZ, ALINIR. Bu işi yapacak olanlarda emekliliği dolup emekli olmayı düşünen arkadaşlardır. Emekliyi tayin ettikleri daha vaki değil 😀

 17. yakup dedi ki:

  sayın müdürüm herkese adalet dagıtan teşkılatımız kendı içinde adaleti saglayamıyor keza başımızdaki sorumlu müdürlerimizden kaynaklanıyor sizin gıbı kişi sayısı yok denecek kadar az cesaretınızden ötürü teşekkürü bir borç bilirim..allah sizden razı olsun

 18. aslan dedi ki:

   Sayın müdürüme vermiş olduğu emek ve göstermiş olduğu çabadan dolayı çok teşekkür ederim.burdan bütün arkadaşlarıma sesleniyorum artık bu üstümüzdeki baskı ve sindirilmişlikten kurtulalım şunu unutmayalım bu memleketi özellikle şu son on yıldır darbelerden ihtilallerden çetelerden terörden temizleyen hep polis olmuştur hakkımız arayalım sonunda ölüm yok zaten biz bu işi yaparken ölümü göze almadıkmı aldık  varsın sürsünler zaten sürgünüz varsın ezsinler zaten ezilmişiz bundan dolayıdırki şahsım adına gerek maddi gerek manevi hertürlü desteği vermeye hazırım 34 yaşındayım kafamda saç ağzımda diş kalmadı bu sayfadan birileri yol gösterirse çok iyi olur selam ve saygı ile.

 19. Seyfi dedi ki:

  Müdürüm sizden allah razı olsun,allah herşeyi gönlünüze göre versin,sizi daha yüksek makamlarda görürüz inş. çünkü sizin gibi yöneticilere ihtiyacımız var,bize düşen görev neyse elimizden geleni yapmaya hazırız.

 20. yusuf dedi ki:

  Sözde hak adalet dağıtan bir teşkilatız, ancak kendi hakkımızı savunamıyoruz,

 21. fevziye bağlı dedi ki:

  benim beynimde polisimizin çok ayrı bir yeri vardır.onlar bu ülkede en çok değeri hakeden,en çok saygıyı hak eden güvenlik güçlerimizdir.bence onlar en üst düzeyde maaş almaları gerekiyor.

 22. murat dedi ki:

  teşkilatta sindirilmişlik var herkes çekiniyor birilerinin fedai olmasını bekliyor kendi hakkını arayan çok az bir ksım

 23. Mehmet KOZAN dedi ki:

  Sayın Müdürüm; Ben 18 yıllık Polis Memuruyum, meslek hayatım boyunca 12/12 yi ve 24/24 ü saymazsak, ayrıca geceden çıktığımda geldiğim ek görevleri de saymaz isek hep 12/24 çalıştım, bir avukat ile pazarlık yapsak ve bu fazla çalıştığım sürelerin yüzde beş, veya yüzde on’unu davayı kazanması durumunda kendisine  taahhütte bulunarak davayı versek olmazmı? Kabul eden bir avukat bulursak emekli olanlar da dahıl  bir çok arkadaş vekalet verir ve bu parada bayaa bir yekün tutar. ne dersiniz?  

  1. Ankara dedi ki:

   sn.müdürüm memurun bu belgeleri bile elde etmesi ölüm bir iş.bu işin en iyisi türkiye çapında bir avukat bulmalı vekaletleri almalı gerekeni yapmalı.biraz uzun sürer ama olsun.hiç olmazsa mırın kırın etmezler evraka cevap verirler

 24. Turan VARCAN dedi ki:

  Müdürüm teşekkür ederim.Ben yeni gördüm yazıyı sonuç ne oldu,yapılacak bişey var mı,dava devam ediyor mu.

 25. ismail mert dedi ki:

  ben 2012 de kpss b grubuna gireceğim ve pomem olarak pols olmak istiyorum eğer pols olma durumum olursa 2013 de mi mülakat olacak 1 sen beklemk zorundamı kalacağım ve birde ağusrosda atamalar olursa benim başvurma imkanım varmı cevaplarsanız memnun olurum kardeşlerim

 26. akın dedi ki:

  müdürüme göstermiş olduğu cesaretten dolayı teşekür ediyorum bütün meslektaşlar da bu cesareti gösterir inş bende mahkemeye verecem çalıştığım yılların hesabını vermeliler

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir