Polislikte Branşlaşma(ma)

Polis Haber MaSaL
sponsorlu reklam
Polislikte Branşlar
Polislikte Branşlar

1937 tarihli 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanuna dayanılarak hazırlanan Emniyet Hizmetleri Sınıfı Branş Yönetmeliğinin bazı açmazları memurlarını devamlı mağdur etmektedir.

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Branş Yönetmeliği daha önce sadece Bakan onaylı yönetmelik şeklinde uygulanmakta iken, bazı mahkeme kararları ile hukuki durumu tartışmalı hale geldiği için(yok hükmünde sayıldığı için), Genel Müdürlük hemen önlem alarak 2011 yılında resmi gazete de yayınlanması sağlanmış ve hukuki bir statü kazanmıştır.

Branş yönetmeliği, emniyet hizmetleri sınıfı mensuplarının branşlaşma işlemlerini hizmetin gereklerine uygun, dengeli ve objektif kurallara bağlamak; branşlaşma işlemlerinin ne şekilde ve nasıl yapılacağına dair esasları tespit etmek ve yürütülmesini sağlamak amacıyla hazırlanmasına rağmen pratikte uygulanmamaktadır.

Branşın teknik anlamı olarak özel yetenek, teknik bilgi ve beceri gerektiren özel hizmet alanları için uzmanlığı ifade eder. Hedef hizmetin en güzel en doğru ve hukuki şekilde sağlanması olması gerekmektedir. Fakat Emniyet teşkilatında bunu İl Emniyet Müdürlükleri nezdinde de değerlendirebilirsiniz kaç tane branşlı personel branşında hizmet edeceği birimde çalıştırıl(m)ıyor.
Branş sitemi gerçekte hizmetin etkin yürütülmesini sağlamak ise, branşında çalıştırılmayan personelleri nasıl açıklamak gerekir.
Örneğin Olay yeri kursu alarak Olay yeri branşında ve biriminde çalışan memurların amiri olarak verilen rütbelinin Olay yeri branşı olup olmaması göz ardı ediliyor. Sonuçta birim amiri memurların uzmanlığına değil sadece kendi kişisel özelliklerine göre birimden gönderilmesi için olumsuz kanaat göstererek başka birime gönderilmesine vesile olabiliyor.
Emniyet Genel Müdürlüğü heryıl atamalarda memurların branş hususunu göz önüne alarak illerin ihtiyacına göre sayıları belirlemekte ve tercihlere göre atama yapmaktadır. Fakat Olay yeri branşında ataması yapılan bir memuru İl Emniyet Müdürü başka bir birimde değerlendirme yetkisine sahip olabiliyor ve hala başka birimlerde çalışan branşlı personeller bulunmaktadır. Bu çalışan personelleri ise Emniyet Genel Müdürlü merkezden görebilmesine rağmen hiçbir müdahalede bulunmamaktadır.

Diğer taraftan mevcut branşlı personellerin nasıl seçildiği ve nasıl branşa aktarıldığı hangi özel yetenek ve uzmanlıklarına göre değerlendirildiği ise ayrıca bahsedilmesi gereken bir konudur. Emniyette torpilli ve adamı olan memurların branşa geçmesi daha kolay olduğu kanaati hakim bulunmaktadır. Bu hakim kanaat bile başlı başına branş sisteminin düzgün uygulanmadığının göstergesidir.
Öncelikle branşlı birimlere seçilecek memurların eğitim ve geçmiş hizmetleri ile kişisel becerileri, uzmanlığı, hangi kriterlere göre seçileceği ve yapılacak bir sınavda başarı şartı getirilmesi gerekmektedir. Bu hususları yapmadığınız takdirde branşlaşmadan değilde keyfiyetten bahsedilecektir. Mevcut durumda zaten Branş sistemi isteyen birim amiri istediği personeli alarak branş sahibi olmasına ve sonucunda ise istediği ile çalışıp istemezse birimde çalıştırmayacağı bir sistem halinde uygulanan sistemdir.

Sonuç olarak memur hangi branşa(uzmanlık) sahip olursa olsun çalıştığı ilde; İl Emniyet Müdürünün belirlediği birimde çalışmak zorundadır. Braşlı birimlerde görevlendirilen amirlerin branşlı olup olmamasına dikkat edilmiyor. Memur branşına sahip olduğu birimde çalışıyorsa birim amiri istediği zaman birimden çıkışı için olumsuz kanaat verebiliyor.
Branştan çıkarılma ile branş dışında görevlendirmelerin belirli usul ve esaslara bağlanmamsı nedeniyle her ilde keyfi uygulamalar yapılabilmektedir. Yapılan keyfi uygulamalar sonucunda ise branş uygulaması amacı dışında kullanılmaya ve özel yetenek, teknik bilgi ve beceri gerektiren özel hizmet alanlarının çokta önemli olmadığını göstermektedir. Ayrıca Genel Müdürlük ve İçişleri Bakanlığı etkin şekilde uygulanmayacak bir yönetmeliği neden hukuki bir statüye aldılar. Resmi Gazete yayınlama zahmetine giren yetkililerin bu yönetmeliğe göre çalışan memurların keyfi uygulamalara karşı bir koruma kalkanı oluşturmaları çokta zor olmasa gerekir. Branşa alınacak personellerin seçiminde ve Branşında çalışan memurlar görevi dışında meydana gelen olaylar nedeniyle birimden çıkışının engellenmesi ve bu ve buna benzer hususların özellikle belirtilerek uygulanması gerekmektedir.

Osman AK
Polishaklari.com Yazarı
www.twitter.com/osman_ak_

Sosyal Ağlarda Paylaş

{MaSaL}

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir